Orter

Mera från Forum 2011-2021: Skribenter Företag Personer Orter Organisationer Övrigt

Sökord Artiklar Läsningar
Finland 495 256116
Östra Nyland 2 0
Lovisa 5 637
Borgå 16 4560
Sibbo 9 2246
Nyland 19 6694
Helsingfors 276 135196
Esbo 36 14753
Vanda 60 27967
Grankulla 8 3796
Kyrkslätt 8 2334
Ekenäs 10 2817
Hangö 9 2299
Raseborg 4 1593
Karis 3 335
Åboland 2 1081
Åbo 76 35471
Kimito 3 626
Pargas 4 1415
Nagu 22 10535
Korpo 2 306
Åland 17 7611
Mariehamn 6 1644
Eckerö 2 317
Föglö 2 306
Kökar 11 3692
Österbotten 14 7448
Vasa 46 24445
Jakobstad 19 10845
Närpes 4 994
Karleby 7 1991
Nykarleby 4 1116
Tammerfors 20 8451
Uleåborg 12 7864
Jyväskylä 9 4511
Lappland 13 6925
Rovaniemi 4 1080
Norden 113 57047
Sverige 363 171035
Stockholm 179 93719
Norge 77 36303
Oslo 17 5770
Tromsø 2 308
Bergen 11 5066
Danmark 81 37190
Köpenhamn 28 12153
Island 20 13289
Reykjavik 3 3475
Färöarna 2 445
Arktis 4 2494
Grönland 6 2183
Spetsbergen 2 299
Svalbard 3 745
Baltikum 20 6820
Estland 38 20684
Tallinn 17 9738
Reval 1 0
Lettland 11 7070
Riga 2 292
Litauen 18 9149
Vilnius 9 2885
Mellaneuropa 4 3094
Tyskland 176 94391
Berlin 31 14476
München 31 12996
Frankfurt 13 5799
Österrike 16 12497
Wien 7 3915
Schweiz 38 17116
Geneve 12 5196
Polen 32 14343
Warszawa 3 762
Ungern 10 2912
Budapest 4 2349
Tjeckien 5 1515
Prag 6 2973
Slovakien 5 1113
Bratislava 2 345
Västeuropa 11 3411
Frankrike 79 37281
Paris 60 26725
Nizza 1 0
Belgien 12 5528
Bryssel 24 8909
Nederländerna 12 6743
Amsterdam 8 2777
Holland 23 7879
Luxemburg 10 4402
Östeuropa 14 6756
Ryssland 127 57779
Viborg 3 609
St. Petersburg 12 3760
Leningrad 4 4976
Moskva 24 9281
Sibirien 12 2300
Irkutsk 2 338
Novosibirsk 1 0
Storbritannien 94 42467
England 37 13211
London 77 32508
Wales 5 1424
Skottland 11 6464
Edinburgh 3 586
Nordirland 4 2851
Belfast 1 0
Irland 18 9357
Dublin 6 1809
Sydeuropa 11 4255
Italien 72 38461
Rom 11 3576
Milano 7 1913
Spanien 41 19959
Madrid 4 944
Barcelona 9 2750
Malaga 1 0
Portugal 23 10670
Lissabon 10 2767
Afrika 36 13831
Egypten 6 2893
Tunisien 1 0
Sydafrika 15 6642
Nigeria 7 2326
Asien 89 43960
Kina 168 79891
Beijing 7 1808
Hong Kong 8 3913
Indien 59 30606
New Delhi 3 669
Japan 69 28471
Tokyo 22 7416
Indonesien 14 7612
Korea 10 3125
Seoul 9 3125
Amerika 15 7824
Nordamerika 19 8639
USA 394 191650
New York 86 38994
San Francisco 18 7504
Los Angeles 14 6641
Kanada 28 12051
Montreal 2 320
Toronto 2 318
Vancouver 6 2811
Mexiko 13 4193
Mexico City 1 0
Mellanamerika 2 300
Kuba 8 2585
Sydamerika 17 7527
Brasilien 32 18821
Sao Paulo 7 3703
Rio de Janeiro 3 2071
Argentina 6 4788
Buenos Aires 2 318
Australien 39 24266
Sydney 8 4423
Melbourne 3 631
Canberra 2 320
Antarktis 4 2301

*Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022