Wales

Mera från Forum 2011-2021: Skribenter Företag Personer Orter Organisationer Övrigt

Wales (kymriska: Cymru) är en delvis självstyrande riksdel (constituent country) i Storbritannien. Wales (med 8,5 procent av ytan och 5 procent av befolkningen) är större än Nordirland, men utgör den minsta riksdelen på ön Storbritannien (alltså mindre än England och Skottland). Omkring 20,5 procent av alla walesare i Wales talar kymriska som modersmål. Särskilt stark är kymriskan i Gwynedd och Wales’ övriga norra och nordvästra delar.

Wikipedia:

Språk Läsningar* Skapad Senast Editeringar Längd
sv 3 582 15 april 2003 23 januari 2022 661 12 133
fi 2 365 6. lokakuuta 2004 18. tammikuuta 2022 358 27 536
en 169,675 1 September 2001 2 February 2022 10,445 216,353
de 25.243 4. Okt. 2002 11. Jan. 2022 2.151 42.090

* Under 30 dagar (13.1.2022 – 12.2.2022)
Wikidata Q25

Rubrik Skribent Publicerad Läsningar
EU-missnöjets geografi är nu kartlagt Johan Svenlin 25.11.2019 364
Cyberattacker mot kritisk infrastruktur skapar katt och råtta-lek Leif Bergström 24.4.2019 397
Sanning och fakta är på väg ur mode Leif Bergström 23.6.2017 357
Hainan sett med nordiska ögon Nicholas Anderson 20.6.2014 306

**Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022