Ekonomins världskarta ritas om

Foto: Adobe Stock

Hur ser världsekonomin ut om 15 år? Är Kina fortfarande dominerande, med USA och EU som försöker hänga med? Experterna är eniga om att Kinas starka roll knappast förändras så snabbt. Däremot börjar USA och EU sannolikt tappa marknadsandelar till uppkomlingar från utvecklingsländerna.

Att göra prognoser om världsekonomins framtid är inte lätt. För 20 år sedan var experterna övertygade om att de fyra länderna Kina, Brasilien, Ryssland och Indien helt skulle dominera marknaden år 2020. Nu är vi där, men det blev inte riktigt som man trodde.

Brasilien och Ryssland har inte alls fått någon plats på ekonomins världskarta. Indien har visserligen gått framåt, men har väldigt lite handelsutbyte med resten av världen med tanke på hur stort det är, och dess ekonomi har stagnerat de senaste åren.

Kina däremot har, som vi alla vet, blivit den dominerande ekonomiska makten. Det var finanskrisen 2008 som gav landet den skjuts det väntade på. Kina stod för sju procent av världens exportmarknad 2001 men hade tredubblat andelen tio år senare.

Pandemin kan ge skjuts. Covidpandemin har gjort det ännu svårare att göra prognoser, eftersom den kommer att ge många länder möjligheter att ta rejäla språng framåt när ekonomin väl sätter i gång igen. Speciellt som världens länder faktiskt kom lite närmare varandra när alla var tvungna att kommunicera online.

”Afrika kan till exempel få stora utvecklingsmöjligheter av detta, medan det är ett område där EU halkar efter. Inom unionen finns ingen gemensam internet-marknad, som till exempel i USA och Kina, och det kommer att skapa alltmer problem”, konstaterar Hildegunn Kyvik-Nordås, som är professor vid Örebro universitet och forskare på CEP (Council on economic policies) med många års forskning vid OECD om internationell handel bakom sig.

Kristina Wallin text

Läs hela artikeln i papperstidningen.