Nordirland

Mera från Forum 2011-2021: Skribenter Företag Personer Orter Organisationer Övrigt

Nordirland (engelska: Northern Ireland, iriska: Tuaisceart Éireann, ulsterskotska: Norlin Airlann eller Norlin Airlan), är en riksdel av Storbritannien i den nordöstra delen av ön Irland. Det beskrivs omväxlande som ett land, en provins eller region i Storbritannien. Nordirland gränsar till Republiken Irland i söder och väster. 2011 var dess befolkning 1 810 863 invånare, vilket utgör cirka 30 % av öns totala befolkning och cirka 3 % av befolkningen i Storbritannien. Sedan undertecknandet av långfredagsavtalet 1998 är Nordirland i stort sett självstyrande. Enligt avtalet samarbetar Nordirland med resten av Irland – från vilken det delades 1921 – på vissa politikområden, medan andra områden är reserverade för Storbritanniens regering, även om Irland “kan framföra synpunkter och förslag”.

Wikipedia:

Språk Läsningar* Skapad Senast Editeringar Längd
sv 2 760 15 april 2003 2 januari 2022 496 21 200
fi 0 0
en 0 0
de 23.832 22. Jan. 2003 17. Jan. 2022 1.354 46.406

* Under 30 dagar (13.1.2022 – 12.2.2022)
Wikidata Q26

Rubrik Skribent Publicerad Läsningar
Biden, brexit och den speciella relationen Pia Petersson 17.12.2020 823
(45) DN Kultur muntrar upp…. 7.6.2020 1596
Jag är inte rasist, men … Torsten Fagerholm 26.9.2015 432

**Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022