Ekologisk odling är vägen till svält

Ohållbart. Ekologiskt lantbruk är kanske inte så hållbart som somliga gärna inbillat sig, menar svenska forskare. Bild: Mostphotos / Eva Skog

Fyra forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet SLU hävdar att konsumenterna varken får bättre livsmedel eller bättre miljö när de köper ekologiskt odlade livsmedel.

Forskarna anser att det svenska statsstödet till ekologisk odling på närmare 50 miljoner euro årligen skulle göra nytta om det i stället flyttades över till miljöåtgärder i det traditionella jordbruket.

Svensk jordbruksstatistik visar att skördarna i genomsnitt blir 40 procent lägre vid ekoodling. En total övergång till ekoodling skulle därmed tvinga fram en utökad åkerareal från nuvarande 2,6 till 4,3 miljoner hektar. Så mycket åkermark har aldrig funnits i Sverige.

Läs hela artikeln i papperstidningen eller på pekplatta!

Henrik Borgström är Forums korrespondent i Sverige.