Henric Borgström, Sverige

En stratosfärisk ballong sätts till väders vid Esrange Space Center. Med ballonger kan man
studera bland annat kosmisk strålning och magnetfält i heliosfären. Foto: SSC

Svensk rymdbas börjar skjuta upp satelliter

Sverige stärker sin rymdindustri. Rymdbasen Esrange utanför Kiruna får statligt stöd till att bygga upp infrastruktur för att skjuta upp satelliter i omloppsbana runt jorden. Med satsningen räknar man…

Rederiet Wallenius Wilhelmsen räknar med att segla med sitt lastfartyg 2024. Både forskare i marinteknik och en handfull redare är övertygade om att framtiden handlar om att fånga vinden.

Lastfartyg som tar vara på vinden

Världens största rederi inom transporter av nytillverkade bilar och andra rullande fordon, svenska-norska Wallenius Wilhelmsen, räknar med att under år 2024 beställa det första fraktfartyget med vindd…

Öresundsbron.

Öresundsbron gav blodad tand

Flera gigantiska broprojekt har skissats över Kattegatt och över Öresund. Frågan är om pengarna finns för att förverkliga dem alla eller om projekten riskerar rinna ut i sanden. Danmarks två nya stor…

5G

Försenad 5G-auktion planeras nu till oktober

Svenska Post- och Telestyrelsen PTS har nu beslutat om att 5G-auktionen ska hållas tisdagen den 13 oktober. En nyhet är att den öppnar för fyra operatörer, vilket innebär att norska Telenor har öka…

Millisekunder. 5G kommer enligt operatörerna i första skedet att användas av industrier och spelföretag som ställer krav på omedelbara svar.  Bild: Adobe stock

5G i startgroparna

Tävlan bland teleoperatörerna om att först etablera sig inom 5G har redan dragit i gång i Sverige samtidigt som de är irriterade på statliga Post- och telestyrelsens (PTS) senfärdighet med att arrange…

Ära och berömmelse. Men även ifrågasättanden har flera mottagare av ekonomipriset till Alfred Nobels minne fått ta emot. Bild: Adobe Stock.

Omdebatterat ekonomipris

Flera av de personer som fått ekonomipriset till Alfred Nobels minne har fått utstå skarp kritik och hätska påhopp. Gemensamt för pristagarna hittills är att de allra flesta är män och att majoriteten…