Lastfartyg som tar vara på vinden

Rederiet Wallenius Wilhelmsen räknar med att segla med sitt lastfartyg 2024. Både forskare i marinteknik och en handfull redare är övertygade om att framtiden handlar om att fånga vinden.

Världens största rederi inom transporter av nytillverkade bilar och andra rullande fordon, svenska-norska Wallenius Wilhelmsen, räknar med att under år 2024 beställa det första fraktfartyget med vinddrift som huvudsaklig energi. Rederiet hoppas på uppemot 90 procent lägre bränsleförbrukning.

Det kan jämföras med vindexperimentet sedan 2018 på passagerarfartyget Viking Grace som beräknas spara 5–10 procent på ett rotorsegel monterat på översta däck.

En handfull nordiska rederier arbetar nu med olika typer av rotorer och segel, en del utvecklade av finländska företaget Norsepower. Norsepower återupplivar och vidareutvecklar bland annat en gammal teknik från 1920-talet, Magnuseffekten utarbetad av tyske flygingenjören Anton Flettner. Det är ett fysikaliskt fenomen som skapar övertryck på enda sidan och undertryck på den andra sidan av en roterande cylinder. Tryckskillnaden ger upphov till dragkraft.

Gemensamt för dessa är att de kallas för vindanpassade fartyg där motorerna ändå svarar för den största delen av framdriften. Wallenius Wilhelmsen utvecklar i stället fartyg som huvudsakligen är vinddrivna och där motorer kan hjälpa till i svag vind, svårmanövrerade passager och i hamnar.

”Vi räknar med att i slutet av 2021 vara klara med tekniska specifikationer som gör det möjligt att beställa den nya typen av fartyg, dessa skulle kunna levereras 2024”, säger projektledaren Carl-Johan Söder på Wallenius Marine i Stockholm, den avdelning inom rederikoncernen som sysslar med teknisk utveckling.

”Men först måste vi ha med oss lastägarna eftersom fartygen kan beräknas gå långsammare än dagens fartyg som korsar Atlanten”, säger Söder till Forum.

Henric Borgström text

Läs hela artikeln i papperstidningen.