Nya små kärnkraftsreaktorer kan göra Estland renare

Utvecklingen av småskaliga kärnkraftsreaktorer 
ser lovande ut. Foto: Wikimedia commons

Samtidigt som Sverige under ett år, nyårsafton 2019 och 2020, stänger två av sina åtta kvarvarande stora kärnkraftsaggregat har landets största elproducent Vattenfall inlett samarbete med privatägda estländska Fermi Energia om att utreda förutsättningar för mindre reaktorer i Estland.

Det handlar om ny SMR-teknologi, små modulära reaktorer, fjärde generationens kärnkraft som nu gemensamt studeras. Även Fortum och belgiska Tractebel deltar i arbetet. I oktober tecknades avtal med GE Hitachi Nuclear Energy i USA om utveckling av minireaktorer på 300 MW.

Anledningen till att Estland är intressant, särskilt för omgivande länder såsom Finland och Sverige, är att esterna släpper ut mest koldioxid vid elproduktion via sin produktion av oljeskiffer. Estland ligger tillsammans med Polen och dess kolkraftverk i topp när det gäller de avancerade industriländernas utsläpp av koldioxid från fossila bränslen, båda med cirka 85 procent av deras totala elproduktion. EU-ländernas genomsnitt är 43 procent, Finlands är 18 procent, Norges knappt 2 procent och Sverige cirka 1 procent.

Anpassas enligt kundens behov. Andra leverantörer som bygger små minireaktorer är Nuscale i Portland, Oregon, USA, med en 23 meter hög och 5 meter i diameter och en effekt på 60 MW. Den väger cirka 700 ton och investeringen beräknas till drygt 5 000 dollar per kW och placeras i delstaten Idaho. Konkurrenter om utvecklingsarbetet är också brittisk-kanadensiska Moltex Energy samt kanadensiska Terrestrial, alla i gång med att utveckla SMR, små modulära reaktorer.

Modulär innebär att den byggs så att den enkelt kan anpassas till andra mindre enheter allt efter kundernas behov. Hos Nuscale maximalt upp till tolv i samma gruppering, vilka med 60 MW tillsammans kan ge en total effekt på 720 MW.  Utvecklingen sker tillsammans med amerikanska Fluor, som byggt mer än 50 reaktorer på 29 olika ställen i USA.

Tanken är att Estland ska kunna bygga ut kärnkraft successivt för att ersätta starkt nedsmutsande oljeskiffer i Viru-Nigula nära Narva i nordöstra delen av landet. Dessutom vill de baltiska länderna frigöra sig från importen av elkraft från Ryssland senast år 2025.

Vill vara självförsörjande. Men oljeskiffer har trots miljöskadorna tidigare haft stort stöd i Estland. Den egna produktionen anses ha varit av avgörande betydelse för Estlands självförsörjning av elkraft, dessutom till relativt låg kostnad. Dock har det väckt allt större kritik från omvärlden i takt med världsopinionens ökade fokus på koldioxidens roll bland miljöförstörande växthusgaser.

Henric Borgström text

Läs hela artikeln i papperstidningen.