Försenad 5G-auktion planeras nu till oktober

5G

Svenska Post- och Telestyrelsen PTS har nu beslutat om att 5G-auktionen ska hållas tisdagen den 13 oktober.

En nyhet är att den öppnar för fyra operatörer, vilket innebär att norska Telenor har ökat  hopp om att vara med vid sidan om de stora inom 4G  börsnoterade Telia och Tele2  samt Tre (som ägs av Hongkongbolaget Hutchinson 60 procent och Wallenbergarnas Investor 40 procent). Beslutet innebär att förseningen med flera månader på grund av ny lagstiftning av ”säkerhetsskäl” nu är undanröjd. Den  skapade starkt missnöje inte bara bland operatörerna utan också hos framtida användare i svensk industri.

De stora operatörerna samverkar ofta i  gemensamma nätbolag, vilka dessutom hyr ut nätkapacitet till en rad små operatörer.  Med fyra olika nät ökar möjligheterna för världsledande Ericsson och Nokia att sälja ännu mer utrustning.

Henric Borgström text