Toronto

Mera från Forum 2011-2021: Skribenter Företag Personer Orter Organisationer Övrigt

Toronto är den största staden i Kanada och provinshuvudstad i Ontario. 2006 hade Toronto 2 503 281 invånare och totalt 5 113 149 i storstadsregionen. Staden är ett av de viktigaste finans- och handelcentrumen i Kanada och Nordamerika. Staden har mer än 80 etniska tillhörigheter och över 100 skilda språk, vilket även gör staden till en av de mest multikulturella i världen.

Wikipedia:

Språk Läsningar* Skapad Senast Editeringar Längd
sv 1 899 20 februari 2004 27 december 2021 254 19 381
fi 1 300 16. kesäkuuta 2004 7. joulukuuta 2020 337 31 057
en 201,449 29 September 2001 12 February 2022 14,020 218,285
de 17.878 17. Mai 2003 22. Dez. 2021 1.916 120.608

* Under 30 dagar (13.1.2022 – 12.2.2022)
Wikidata Q172

Rubrik Skribent Publicerad Läsningar
Industrin som går in på skinnet 17.6.2015 318

**Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022