Reval

Mera från Forum 2011-2021: Skribenter Företag Personer Orter Organisationer Övrigt

Tallinn (tidigare namn även Reval) är Estlands huvudstad och största stad, belägen vid Finska viken i den norra delen av landet. Folkmängden uppgår till cirka 430 000 invånare.

Wikipedia:

Språk Läsningar* Skapad Senast Editeringar Längd
sv 164 5 februari 2003 8 mars 2009 5 25
fi 2 11. toukokuuta 2009 11. toukokuuta 2009 1 22
en 625 27 April 2003 7 November 2020 10 21
de 1.598 22. Mai 2003 13. Nov. 2018 34 590

* Under 30 dagar (13.1.2022 – 12.2.2022)
Wikidata Q1770

Rubrik Skribent Publicerad Läsningar

**Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022