Lappland

Mera från Forum 2011-2021: Skribenter Företag Personer Orter Organisationer Övrigt

Lappland kan avse

  • Lappland, Sverige – ett landskap i Sverige bildat 1766 (delades i en svensk och en finsk del 1809)
  • Lappland, Finland – ett landskap i Finland bildat i samband med en ny kommunalrättslig indelning i 1997 års länsreform
  • Lappland (historiskt landskap) – ett historiskt landskap i Finland (den finska delen vid ovannämnda delning 1809)
  • Lapplands län – ett historiskt län i Finland från 1938 till utgången av år 2009
  • Lappmarken – en sedan medeltiden förekommande benämning på delar av norra Skandinavien och Finland
  • Lappland – ett område som omfattar samernas historiska bosättningsområden, se Sameland
  • Lapplands naturreservat – ett naturreservat i Västmanlands län
  • Lappland (bok) – en bok av Johannes Schefferus
  • Lapp
  • Sameland – det samiska området

Wikipedia:

Språk Läsningar* Skapad Senast Editeringar Längd
sv 472 17 januari 2008 24 oktober 2019 49 894
fi 49 13. elokuuta 2009 21. huhtikuuta 2021 10 698
en 635 30 July 2003 29 July 2020 69 591
de 11.830 30. Okt. 2003 19. Jan. 2022 432 14.329

* Under 30 dagar (13.1.2022 – 12.2.2022)
Wikidata Q1168034

Rubrik Skribent Publicerad Läsningar
Corona och Finland Kaj Arnö 25.4.2021 1363
Det gröna guldet 5.6.2020 1867
Det är i norr fyrken finns Magnus Londen 3.3.2018 379
Finland lockar guldgrävare Henric Borgström 2.3.2018 389
Klockan klämtar för renkollisioner Johan Svenlin 3.2.2018 298
Läkarchatt och labbresultat i mobilapp 27.4.2017 438
Debatt: Ett land, två folk (eller attityder) Johan Hultkrantz 4.2.2017 406
Kekkonen som riskkapitalist Torsten Fagerholm 25.1.2017 311
Sommarlitteratur Kaj Arnö 24.6.2016 336
Vilse med restaurangguiden Kenneth Nars 25.4.2015 396
Matlandet Jämtland Kenneth Nars 26.2.2015 279
Skidresan blir matresa 31.1.2012 463

**Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022