Buenos Aires

Mera från Forum 2011-2021: Skribenter Företag Personer Orter Organisationer Övrigt

Buenos Aires är sedan 1880 huvudstad i republiken Argentina. Staden är belägen vid Río de la Platas södra strand och har cirka 2,9 miljoner invånare samt 12,8 miljoner invånare i storstadsområdet. Stadens centrum utgörs av ett eget federalt distrikt (egentligen autonom stad, ciudad autónoma) som omges av provinsen Buenos Aires, vars huvudort La Plata ligger söder om Buenos Aires. Buenos Aires betyder ungefär “Den goda luften” eller “De goda vindarna”.

Wikipedia:

Språk Läsningar* Skapad Senast Editeringar Längd
sv 1 697 16 februari 2003 26 januari 2022 434 17 427
fi 1 032 26. helmikuuta 2004 22. heinäkuuta 2021 274 13 195
en 82,125 4 November 2001 12 February 2022 7,631 246,182
de 14.587 3. Nov. 2001 11. Jan. 2022 1.439 73.520

* Under 30 dagar (13.1.2022 – 12.2.2022)
Wikidata Q1486

Rubrik Skribent Publicerad Läsningar
Varning för fartblinda banker Nicholas Anderson 27.10.2016 318

**Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022