Wien

Mera från Forum 2011-2021: Skribenter Företag Personer Orter Organisationer Övrigt

Wien är både huvudstad i förbundsrepubliken Österrike och ett eget förbundsland. Staden är belägen långt österut i landet, vid floden Donau. Wien har 1,9 miljoner invånare och en femtedel av Österrikes befolkning är bosatt här. Att Österrike har en så stor huvudstad kan ha sin förklaring i att den fram till 1918 var huvudstad för hela kejsardömet Österrike-Ungern. Numera är Wien säte för flera internationella institutioner, bland andra det Internationella atomenergiorganet (IAEA), de oljeproducerande staternas organisation OPEC, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) samt Förenta nationerna (FN).

Wikipedia:

Språk Läsningar* Skapad Senast Editeringar Längd
sv 2 715 3 oktober 2002 26 oktober 2021 566 23 722
fi 1 839 6. syyskuuta 2004 21. lokakuuta 2021 394 21 739
en 655 25 June 2007 30 July 2016 5 124
de 58.348 29. Apr. 2002 6. Feb. 2022 6.069 242.556

* Under 30 dagar (13.1.2022 – 12.2.2022)
Wikidata Q1741

Rubrik Skribent Publicerad Läsningar
Slava Ukraini! Kaj Arnö 31.8.2021 1706
Snaran dras åt kring nätbedragare 19.11.2020 827
Människa och maskin tar nya steg tillsammans Johan Svenlin 8.2.2020 430
Ljusets värde Paul Lillrank 11.2.2019 312
Franska forskare uppfann luftrenare för storstäder Johan Svenlin 1.12.2018 319
Ett öppet sinne gnuggar geniknölarna Torsten Fagerholm 3.12.2017 321

**Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022