Franska forskare uppfann luftrenare för storstäder

Trafiken är inte enda boven. En stor utmaning då utomhusluft filtreras är att största delen av de skadliga partiklarna kommer från okända källor långt borta. Bild: Mostphotos

I konkurrens med femton andra projekt bärgade Cornings forskarteam hem Horizon-priset på tre miljoner euro. Uppfinningen Air Particulate Filter tar bort 95 procent av de skadliga partiklarna i stadsluften.

Redan på 1970-talet fick vi bilder från Japans storstäder, där invånarna kunde gå in i något som liknade en telefonkiosk, sätta in en slant i automaten och andas in frisk luft i några minuter. Vissa partikelutsläpp har blivit bättre sedan dess, men fortfarande drar ett par stadslungor in stora mängder skad­liga partiklar i sina 25 000 dagliga andetag, där 10 000 liter luft omsätts.

Problemet med partiklar i stadsluft fick Carlos Moedas att utlysa Horizon-priset, när han för drygt tre år sedan tillträdde som EU-kommissionär för forskning, vetenskap och innovation. Den 30 oktober delades priset ut i samband med IndTech-mässan i Wien och Forum var på plats.

”Vi hade utvecklat teknologin redan innan vi gick med i Horizon-tävlingen, men vi har under tävlingstiden varit tvungna att arbeta hårt för att göra systemet storskaligt och se till att det håller för daglig användning”, berättade Jean-Jaques Theron, som har lett det segrande forskarteamet, när han tog emot priset på tre miljoner euro.

I Horizon-tävlingen deltog 16 tävlings­bidrag från 12 länder, ledda av såväl akademiska som kommersiella forskarteam. Vinnarna representerar den globala koncernen Corning, en stor aktör inom ventilationsbranschen.

”Corning har utvecklat många produkter som filtrerar partiklar i inomhusluft, men det har varit en stor utmaning för oss att utveckla luftrening för utomhusbruk. Där kommer endast en tredjedel av partiklarna från en specifik källa, exempelvis den lokala trafiken, resten är spridda från okända källor långt borta.”

Slukar vatten. Vad är det som Jean-Jaques Theron och hans team har utvecklat? Jo, ett keramiskt luftfilter som kan placeras i stadsmiljö och renar luften från 95 procent av de skadliga partiklarna. Det innebär att även svårt luftförorenade områden kan komma under de nivåer som världshälsoorganisationen WHO rekommenderar.

Ett luftreningssystem med traditionellt filter skulle mycket snabbt bli tilltäppt i utom­husmiljö och därmed skapa ett mottryck. Cornings Air Particulate Filter har en struktur och en materialsammansättning som gör det möjligt att filtrera stora volymer luft med relativt lite underhåll. Den förväntade livslängden för systemet ligger på 20 år. Däremot behöver systemet energi och stora mängder vatten, cirka 1 000 liter för ett kilo­gram partiklar.

”Våra reningsstationer körs enligt olika metoder, beroende på hur konstant luft­föroreningen är. I Paris och andra motsvarande städer i Europa handlar det om i snitt 70 dagar per år. I storstäderna i Kina är partikel­nivåerna ständigt höga och där kan systemet köras kontinuerligt.”

Corning har en stor del av sin produktion i Kina och initiativet till att utveckla en luftrenare för utomhusbruk kom faktiskt från kinesiska forskare.

”I Kina är luftföroreningarna så påtagliga att det är ett dagligt diskussionsämne. Vi har fått väldigt nyttig forskningsexpertis från Kina och samarbetet med de kinesiska forskarna har fungerat extremt bra.”

Smälter in i stadsmiljön. De tre miljonerna från Horizon-priset kommer att satsas på att vidareutveckla systemet och anpassa det till fullskaliga stadsmiljöer.

”Det är viktigt att vårt system integreras i den storskaliga stadsplaneringen så att det passar in i omgivningens arkitektur och kan placeras där det behövs mest. Vi tänker oss att skolor, daghem och sjukhus kommer att höra till prioriterade områden.”

Ett konkret mål för Theron och hans Paris-baserade forskare är att deras hemstad ska vara utrustad med ett luftreningssystem när den arrangerar OS 2024.

”Det skulle ge en bra möjlighet att visa upp vårt system, samtidigt som vi ger idrottarna ren luft som kan maximera deras prestationer i de olympiska spelen”, sade Jean-Jaques Theron.

Johan Svenlin text