Sverige gör U-Sväng angående Nord Stream 2

Karlshamns kommun i Blekinge som tidigare i praktiken tvingats säga nej till att öppna sin djuphamn för lagring av rör till rysk-tyska gasledningen Nordstream kommer idag tisdag att formellt säga ja. Detta sedan svenska regeringen nu accepterar att hamnen får teckna avtal. Samtidigt har de svenska utrikes- och försvarsministrarna beslutat att Försvarsmakten, Tullen och Kustbevakningen får utökade möjligheter till kontroll av de försvarspolitiskt känsliga farvattnen.

Det är uppenbart att svenska regeringen ändrat sig. Men socialdemokratiske försvarsministern Peter Hultqvist uttalar att det istället handlar om att regeringen nu vidtar åtgärder “för att möta upp den här verksamheten”. Däremot kvarstår nejet att också använda Slites hamn på Gotlands östkust efter begäran av Försvarsmakten med stöd från regeringen.

Endast 45 kilometer från Karlshamn ligger den största svenska flottbasen Karlskrona, dessutom med ett intilliggande varv som ska bygga de två nya ubåtar som ska levereras från år 2024. Det var för övrigt i Gåsefjärden som ryska kärnvapenbestyckade ubåten U 137 gick på grund i oktober 1981 på svenskt vatten endast 10 kilometer sydost om flottbasen. Ryssarna skyllde då på felnavigering, vilket tillbakavisades av Sverige.

För Karlshamns hamn betyder omsvängningen ett 30-tal nya jobb och drygt 10 miljoner euro i ökade intäkter.