Riga

Mera från Forum 2011-2021: Skribenter Företag Personer Orter Organisationer Övrigt

Riga (lettiska: Rīga, ryska: Рига) är Lettlands huvudstad. Riga ligger vid floden Daugava, nära dess utlopp vid Rigabukten i Östersjön. År 2010 hade staden 706 413 invånare, vilket är ungefär en tredjedel av Lettlands befolkning.

Wikipedia:

Språk Läsningar* Skapad Senast Editeringar Längd
sv 1 416 7 januari 2003 29 juli 2021 571 33 419
fi 4 16. huhtikuuta 2009 16. huhtikuuta 2009 1 17
en 39,870 16 September 2001 5 February 2022 3,058 84,642
de 16.152 29. Nov. 2002 9. Feb. 2022 1.526 87.674

* Under 30 dagar (13.1.2022 – 12.2.2022)
Wikidata Q1773

Rubrik Skribent Publicerad Läsningar
Ropar varg för döva öron? Efter den baltiska bankkraschen 2008 verkar läget – till pappers – i dag mer stabilt för de stora svenska finanshusen. Men vilka lärdomar har de dragit? Henric Borgström 20.12.2018 292

**Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022