Geneve

Mera från Forum 2011-2021: Skribenter Företag Personer Orter Organisationer Övrigt

Genève (franska) (tyska: Genf, italienska: Ginevra, rätoromanska: Genevra) är en stad och kommun i sydvästra Schweiz. Den är huvudstad i kantonen Genève och är, näst efter Zürich, den största staden i landet med 203 951 invånare (2019). Den utbreder sig på bägge sidor av den sydvästra delen av Genèvesjön (Lac Léman). Det lokala huvudspråket är franska.

Wikipedia:

Språk Läsningar* Skapad Senast Editeringar Längd
sv 8 18 februari 2004 11 juni 2009 2 25
fi 1 124 11. syyskuuta 2004 15. joulukuuta 2020 199 14 670
en 347 16 November 2003 3 June 2021 14 166
de 36 2. Jul. 2004 1. Mär. 2011 5 18

* Under 30 dagar (13.1.2022 – 12.2.2022)
Wikidata Q71

Rubrik Skribent Publicerad Läsningar
Alperna kallar Kenneth Nars 24.12.2018 1914
”No Deal” – Damoklessvärdet som svävar över Storbritanniens och EU:s skilsmässa 12.11.2018 317
”Världsturné” med Ivar Kreuger….. Henric Borgström 19.11.2017 303
Ingenjör i FN:s tjänst 25.10.2017 267
Italien – Europas nästa krishärd? Henric Borgström 23.6.2017 282
Lugnet i stormen Kaj Arnö 29.4.2017 378
Spindeln i webbens centrum Torsten Fagerholm 28.9.2016 325
Visshet om ovisshet 4.12.2014 426
Borde tänkt efter om Bildt i styrelsen Henric Borgström 14.5.2014 362
Bortdribblade journalister Henric Borgström 14.2.2014 337
Kärvare arbetsmarknad inom finansbranschen 19.6.2012 285

**Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022