Spindeln i webbens centrum

Grattis på 25-årsdagen, internet. Webben monopoliseras, öppenhetsidealet dör – dags att decentralisera.

Torsten Fagerholm är chefredaktör för Affärsmagasinet Forum.

Torsten Fagerholm är chefredaktör för Affärsmagasinet Forum.

År 1989 lufsade den brittiska Cern-forskaren Tim Berners-Lee, internets pappa, runt i korridorerna nära Genève och föreställde sig ett universellt sammanlänkat informationssystem för vetenskapliga syften. Snart utvecklade han HTTP (HyperText Transfer Protocol), HTML (HyperText Mark-up Language), den första webbläsaren, servern och webbsidan.

Sajten lanserades 6.8.1991 (kolla http://bit.ly/19uEIk0). Två veckor senare (23.8.91) öppnades World Wide Web för resten av världen. År 1993 beslöt Berners-Lee och Cern att göra koden för webben gratis tillgänglig, i all evighet. En öppen plattform av noder och länkar, utan central maktstruktur, patent, copyright eller varumärken.

”You can’t propose that something be a universal space and at the same time keep control of it”, sa Berner-Lee.

I dag är internet en superkritisk del av den samhälleliga infrastrukturen. FN klassar webben som en mänsklig rättighet. Idealet är ett öppet, globalt, fritt och demokratiskt nätverk. Realiteten är spionage, blockering och styrning.

Mest oroväckande är den subtila manipulation som låser in kunder i vissa tjänster. Leverantörsinlåsning (vendor lock-in) innebär att Google, Facebook, med mera äger dina data: miljarder av personprofiler, historiken i sökord, all kommunikation och varje mejl. Idealet är slutna nätverk. Mark Zuckerberg vill nog hjälpa världen bli uppkopplad, men på kuppen vill FB definiera en osynlig inhägnad. I denna kontrollerade silo tjänar de pengar på våra dataspår.

Facebooks monopol hotades av Whatsapp och Instagram, så man köpte dem för miljarder. I juni köpte Microsoft Linked-in för 26,2 miljarder dollar (196 dollar per aktie). Men bolaget, som många upplever som Facebooks tråkiga kusin, är ju förlustbringande trots sina 400 miljoner användare? Förklaringen lyder: data samt korsförsäljning.

Maktkoncentrationen är snart total. Smartmobilen i din ficka utgör din primära portal ut i världen. Sociala media slukar gammalmedia, underhållning och musik, politiska kampanjer, handel, din personliga historia …

Kampen hårdnar mellan amerikanska teknikjättars plattformar, vars intäkter är direkt beroende av att lyckas hålla användare inloggade på de egna apparna och sajterna. Ju mer tid folk spenderar där, desto mer data får leverantören, desto mer riktad reklam kan den sälja.

Samtidigt: molnmarknaden saknar standarder eller protokoll. Framtida migrationer till andra tjänster kan bli tekniskt, praktiskt och ekonomiskt omöjliga. Innan du registrerar dig: fundera på kompatibiliteten och avtalsstrukturen. Få kunder är tillräckligt kunniga.

Berners-Lee har nyligen startat projektet Solid (”social linked data”) där användar-data sparas i egna, individuella ”pods” (personal online data stores) som individen har full kontroll över. Jag skulle gärna dela upp mitt online-liv i segment: finans, hälsa, sociala relationer, yrkesliv. Det går rakt emot affärsmodellen hos Google och Facebook, som vill centralisera, privatisera och monopolisera information.

En decentralisering blir verklighet bara i fall vi, användarna, kräver det högljutt och envist. Apati är vägen till slaveri. För att citera Tolkien: ”Ash nazg durbatulûk… agh burzum-ishi krimpatul”. En ring att härska över dem alla … och i mörkret fjättra dem. Snart härskar ett socialt nätverk över oss alla. Om vi fortsätter att överlåta kontrollen av webben till enskilda privata bolag urholkas vårt medborgarskap och demokratin.