R.I.P. Nocebo

Voodoo. Inom många afrikanska religioner är tron på häxeri och svart magi stark. Inom västvärlden tror vi däremot på vissa trenddieter och träningsmetoder.

Negativa förväntningar kan faktiskt göra oss sjuka – på riktigt.

“If it ain’t broke, it’s time to break it”. Så lyder tänkesättet hos inbitna pessimister. Nocebo är motsatsen till placebo. Man upplever smärta eller blir sjuk till följd av en negativ förväntan eller förutsägelse. Sådant kan ske i häxdoktorernas och vidskepelsens värld. Om en häxdoktor dömer någon att insjukna – och om vederbörande faktiskt tror tillräckligt starkt på häxdoktorns kraft, så kan offret faktiskt suggerera sig själv till inbillad – men likväl reell – sjukdom.

I en artikel från 2012 i Deutsche Ärzteblatt International lät en grupp tyska läkare (bl.a. Enck, Häuser) utvärdera 31 studier i noceboeffekten.

En av slutsatserna var att det inte är entydigt etiskt att ge patienten full insikt i sin egen problematik. Ärlig information riskerar nämligen trigga en ökad noceboeffekt. Läkarens ordval spelar en stor roll.

Vid lokalbedövning av amerikanskor innan de fick en epidural testade vårdpersonalen två olika kommunikationsstilar. Den första gruppen föderskor fick höra: ”Vi ska ge dig en lokalbedövning som kommer göra det bekvämare under förlossningen.” Andra fick däremot höra: ”Du kommer att uppleva en smärta likt ett getingsting. Detta är den värsta delen av proceduren.”. Som väntat kände den senare gruppen avsevärt starkare smärta. Blotta avslöjandet av potentiella bieffekter för patienten ökar alltså risken för att producera just dessa icke-önskade effekter. Det är bättre för läkare – och för patient – att hålla tyst, eller att kommunicera i uppbyggande anda, än att ’varna’ patienten för att ett medicinskt ingrepp kommer att vara extremt smärtsamt.

I ett fall från 1970-talet i USA fick en patient som diagnostiserats med cancer höra att den ”bara har några månader att leva”. Personen insjuknade och dog snabbt, trots att en senare obduktion visade att patienten feldiagnosticerats, tumören var betydligt mindre än anat.

Informationsöverflöd. Vi dränks dagligen i information kring kost och diet, träning och hälsa. Det vi saknar är filter som sorterar bort strunt och överdrifter. Inbillningens kraft är stark, nocebo fungerar enligt samma logik som placeboeffekten, men infinner sig hos personer som har negativa förväntningar. Själva föreställningen att något vore fel med den egna kroppen, eller förväntan på kommande smärta, ökar rädslan och känsligheten för smärta. Elöverkänslighet är ett symptom på detta. Likaså kan nocebo förvärra illamående, magbesvär, klåda, uppblåsthet, depression, sömnstörningar, aptitlöshet och sexuella störningar.

För patienten är noceboeffekten är precis lika verklig som placebo. Tron att en medicin eller ett ingrepp gör oss sämre kan försämra vår prestation, också inom idrott. Här ligger en central del av reklamens makt: att övertyga oss att vi behöver konsumera produkt eller tjänst X för att duga som människor.

Torsten Fagerholm text