Fördettingar på efterfest

Bortom supervalåret – vart är svensk politik på väg ? Rubriken inför debatten på Café Athén, Akademiska Föreningen i Lund, lovade en intressant kväll. Men de före detta partiledarna svarade varken på den eller de två andra frågorna som ställdes i inbjudan: Var finns visionerna i dagens politik ? Vilket ansvar har de som lämnat scenen för hur det har blivit ?

Istället kom diskussionen nästan helt att handla om politisk taktik och särskilt då vem som kunde regera med vem. Hela tillställningen liknade en avslagen efterfest för politiska reportrar. Men vi nostalgiker stod ut, det är ju ändå intressant att påminnas om taktikspel, även om det nu blev in absurdum.

Birger Schlaug, språkrör i miljöpartiet 1985-88 och 1992-2000, var mångordig och svårbegriplig. Han lutar åt att rösta på Vänsterpartiet i september. Visserligen är jag inte socialist men det är det enda parti som vill stoppa nyliberalismen, sade han och drog starkast och flest applåder när han dömde ut ”arbetslinjen”. Men vad som konkret bör komma istället försvann i dimman.

Olof Johansson, centerledare 1987-98, flabbade som vanligt högst efter sina egna skämt, han framstod alltmer vulgär ju mer han använde ordet sk-t i flera olika sammanhang. På frågan om näst bästa parti svarade han föga överraskande (S).

Bengt Westerberg, folkpartiledare 1983-95 talade sig varm för majoritetsregering, vilket han själv betonade med all sannolikhet medför (S) plus (M). Dessa partier har tillräckligt stor fallhöjd för att våga regera ihop, småpartierna riskerar att utplånas om de går över blockgränsen, menade han.

En äldre kvinna i publiken ställde frågan om beröringsångest när det gäller Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Westerberg var den ende som svarade och uppehöll sig helt vid de förstnämnda, inte ett ord om arvet från Vänsterpartiet Kommunisterna.

Bengt Westerbergs ”näst bästa” parti är också
Socialdemokraterna.

Mona Sahlin, Socialdemokraternas partiledare 2007-11, höjde sig som debattör högt över de andra. Klar, saklig, engagerad, självkritisk, åtminstone något av realistisk visionär.

div { margin-top: 1em; } #google_ads_div_wpcom_below_post_adsafe_ad_container { display: block !important; }
]]>