Mellaneuropa

Mera från Forum 2011-2021: Skribenter Företag Personer Orter Organisationer Övrigt

Centraleuropa, Mellaneuropa, är en region i mitten av Europa. Den ligger mellan de löst definierade regionerna Nordeuropa, Östeuropa, Sydeuropa, Västeuropa och Sydöstra Europa. Tydliga geografiska begränsningar saknas och vilka stater som omfattas av regionen varierar, men floden Rhen, Alperna, Karpaterna, Prypjatträsken och Östersjön kan användas som avgränsning.

Wikipedia:

Språk Läsningar* Skapad Senast Editeringar Längd
sv 9 2 april 2009 2 april 2009 1 26
fi 0 0
en 0 0
de 0 0

* Under 30 dagar (13.1.2022 – 12.2.2022)
Wikidata Q27509

Rubrik Skribent Publicerad Läsningar
Slava Ukraini! Kaj Arnö 31.8.2021 1706
Skogsombudet vill se fler höghus i trä 5.6.2020 1081
Snurrigt väder med polarvirveln på vift Johan Svenlin 31.3.2018 307

**Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022