klimat

Mera från Forum 2011-2021: Skribenter Företag Personer Orter Organisationer Övrigt

Med klimat menas de genomsnittliga fysiska förhållandena i atmosfären, temperatur, luftfuktighet, lufttryck, vind, nederbörd, atmosfäriska partiklar och flera olika meteorologiska element på en given ort eller region över längre tidsperioder. Det är dock inte enbart glidande medelvärden som studeras, utan även variansen av dessa samt omfattning och frekvens av extremvärden som analyseras. Medan meteorologer som arbetar med att göra väderprognoser studerar tidsspann på timmar, dagar och veckor, arbetar en klimatolog med mätserier under flera årtionden. Internationellt används ofta perioder på 30 år, under den tiden har cykliska variationer i årstider och tillfälliga variationer mellan åren jämnats ut.

Wikipedia:

Språk Läsningar* Skapad Senast Editeringar Längd
sv 1 745 29 november 2003 17 november 2021 327 20 784
fi 0 0
en 0 0
de 18 20. Apr. 2005 20. Apr. 2005 1 19

* Under 30 dagar (13.1.2022 – 12.2.2022)
Wikidata Q7937

Rubrik Skribent Publicerad Läsningar
Vi behöver utbildade invandrare Nicholas Anderson 31.8.2021 1139
”Ingen bryr sig om de finländska bolagen” 27.10.2020 686
Måste det vara så svårt att investera och konsumera hållbart? Nicholas Anderson 31.8.2020 809
Skogsombudet vill se fler höghus i trä 5.6.2020 1081
Vad var det jag sa? Kaj Arnö 19.12.2019 310
Var ska framtidens delikatesser odlas? Leif Bergström 24.11.2019 298
Många skäl att vara cynisk, rädda världen – och vara lycklig Nicholas Anderson 19.6.2019 420
Pengaflödet styrs om – men hur mycket reglering är nog? 19.6.2019 308
Vågar vi sitta stilla som grodan i kastrullen? Torsten Fagerholm 5.6.2019 507
Ljusets värde Paul Lillrank 11.2.2019 312
Från ekonomisk kris till tredje världskriget 20.12.2018 302
Vakna upp – Xǐnglái! Linda Forssell 1.12.2018 2028
”Brådska och billighetstänkande är möglets bästa vän” 25.10.2018 435
Semester på gudarnas ö Kenneth Nars 28.9.2018 1940
Domedagen kommer – och någon pension behöver du aldrig Nicholas Anderson 30.8.2018 381
Fiskar flyttar norrut. Klara regler krävs för att säkra en välmående fiskerinäring. Johan Svenlin 23.6.2018 308
En sjungande lösning på matkrisen. Insekter som människoföda är ett näringsrikt, miljövänligt och etiskt alternativ. 20.6.2018 317
Två profiler i journalistiken har avlidit i februari Henric Borgström 11.2.2018 370
Kapstaden, politisk turbulens och vattenbrist Henric Borgström 24.1.2018 285
Kämpa för Europa! Kaj Arnö 2.12.2017 337
Vi är blinda för de långa vågorna Torsten Fagerholm 30.8.2017 314
Vem bryr sig om pressfrihet och mediekritik? Elli Flen 25.6.2017 354
Kosmopolitbubblan Kaj Arnö 25.2.2017 305
Framtiden = Metropolis Torsten Fagerholm 21.6.2016 271
Den hemliga historien 22.12.2015 365
Omstart, ny sisu? Åsa Hagberg-Andersson 31.10.2015 288
Energibranschen togs på sängen 22.9.2015 366
Matklassiker i Milano Kenneth Nars 27.3.2015 325
Gastronomiskt gränsland Kenneth Nars 29.8.2014 332
Europe is HOT, Finland NOT 29.8.2014 307
Hur nysta ut Bryssel 23.6.2014 268
Med en smäll eller ett kvidande 22.6.2014 361
Instabilt djupvatten ger turbulent klimat 27.3.2014 324
Var är det bäst att bo Nicholas Anderson 30.10.2013 397
Vårsemester på Teneriffa Kenneth Nars 28.3.2013 456

**Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022