Vi behöver utbildade invandrare

Foto: Adobe Stock

Generellt kanske du tror att högerpolitiker jämförelsevis är bättre utbildade, underförstått att de representerar folk som har pengar. Av Samlingspartiets riksdagsgrupp på 38 riksdagsledamöter har 26 högskoleexamen, 4 har doktorerat, och 3 är poliser, medan bara en handfull saknar högre utbildning. Då man beaktar att partiet suttit 12 år i regeringen under de senaste 15 åren, kunde man tro att de skulle välkomna utbildade invandrare och lågavlönade vårdarbetare, eftersom vår åldrande befolkning är i skriande behov av mer vårdpersonal att komplettera vår egen krympande arbetsstyrka.

Konstigt nog verkar detta inte vara fallet med Samlingspartiets riksdagsgrupp, som nu vill att social trygghet för invandrare och ”majoritetsfinländare” (på finska ”kantasuomalainen”) ska skil jas åt – vad ”majoritetsfinländare” nu kan betyda? Senare ersattes denna term av det klumpiga uttrycket ”finländska medborgare som är permanent bosatta i Finland” – vilket inte är så mycket bättre!

Grundlagen gäller alla. Partiet har lagt fram nio rekommendationer som inkluderar några verkligt upprörande förslag. Utgångspunkten är att Samlingspartiet vill begränsa välfärdstjänsterna för de nyanlända tills de lärt sig finska (det sägs ingenting om svenska), och blivit grundligt förtrogna med det finländska samhället. Utan full tillgång till de mest basala socialförmånerna – hur kan någon lära sig finska och lära sig läsa Helsingin Sanomat eller HBL på några få år, medan de letar efter jobb eller arbetar i låglönejobb? Vidare är tre av propositionerna kopierade rakt av från Sverige, Norge och Danmark. De visar på tankelättja, och är främst inriktade på att hålla ekonomiska migranter borta från landet, även om vi redan tillämpar sådan praxis här.

Finländarna är med rätta stolta över sin grundlag, som klargör innebörden av jämlikhet i kapitel 1, paragraf 6: ”Ingen får utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person.

Grundlagen definierar inte ”alla” som endast ”finländska medborgare som är permanent bosatta i Finland”. Många andra grupper lämnas utanför i Samlingspartiets propositioner – exempelvis andra EU-medborgare, nyligen anlända partner till finländare, och utländska studenter som studerar vid finländska universitet och skulle vilja bli kvar och arbeta här. Finland är medlem i EU, där vi – åtminstone i princip – har fri rörlighet och rätt att bo och arbeta inom EU. Detta är viktigt för oss finländare och för andra EU-medborgare. Således tar Samlingspartiet i dessa två frågor ett stort steg mot att föreslå bakåtsträvande ändringar i grundlagen trots att de förutsätts vara det mest proeuropeiska partiet!

Finland är attraktivt. Den nuvarande regeringen har fastslagit nya åtgärder för att attrahera välutbildade familjer att migrera till Finland – https://jobs.workinfinland.fi. Det här är en attraktiv plats att arbeta på, för att samhället är välorganiserat och demokratin blomstrar. Finländarna är välutbildade och välkomnar som regel pliktmedvetna utlänningar – vi är inte överdrivet rasistiska eller xenofobiska. Bastjänsterna är effektiva och inkomstklyftorna små. Miljön är ren, och gator och städer trygga. De negativa sidorna är välkända. Vi har ett kyligt klimat, långa vintrar och språket är föga användbart utanför Finland.

Emellertid talar de flesta engelska och en del andra språk, så frågan om språk är inte någon stor sak. Fler och fler företag har utländska anställda eftersom vi är ytterst beroende av export. Emellertid finns det några negativa faktorer som kräver uppmärksamhet. Unga människor från EU som kommer till Finland på grund av relationer eller äktenskap har oerhört svårt att hitta jobb, eftersom utlänningar inte är första preferensen inom den privata sektorn, och jobbmöjligheterna glesa och infrekventa inom offentliga sektorn. Partner som inte hittar jobb stannar sällan kvar länge, och tar ofta med sig make eller maka till andra länder där möjligheterna att få jobb är bättre. Många högpresterande utländska studenter från EU eller andra länder som har examen från finländska universitet klagar ofta över diskriminering när de försöker få anställning. De har inte heller råd eller lust att tillbringa alltför mycket tid med att söka jobb, då många jobbansökningar lämnas helt obesvarade.

Politiska partier är opinionsledare som behöver backa upp sina löften med reella incentiv för att hjälpa utlänningar att hitta jobb, och – ännu viktigare – uppmuntra arbetsgivare att acceptera att diversitet är vad de flesta företag och ekonomin i stort har behov av. Överraskande nog statuerar Samlingspartiet inte något gott exempel på detta i dag.

Nicholas Anderson är oberoende rådgivare och konsult inom finans,
infrastruktur och klimatförändring.