Efter alla hårda ord – hur ska de kunna kompromissa ?

Eller var den totala utskåpningen av varandras budgetförslag i Riksdagen idag bara politisk teater ? Haft en intensiv dag i Riksdagen och Rosenbad. Några randanmärkningar:

När statsminister Stefan Löfven (S) meddelade att han avser att utlysa extraval till söndagen 22 mars sekunderades han inte av vice statsministern Åsa Romson (MP) utan istället av en föredömligt klar skolminister Gustav Fridolin (MP). Efteråt sades att vice statsministern istället förberedde nästa veckas klimatmöte i Lima, Peru.

Eftersom Romson vid ett flertal tillfällen haft svårt att formulera sig, varit suddig och lätt rörig, ligger det nära till hands att man i Miljöpartiet förstått att Romson inte är en valvinnare i motsats till Fridolin.

Intressant att extravalet förlades till två veckor efter partiledarvalet i Moderaterna, som dock snabbt svarade med att flytta fram sin extrastämma.

Beklämmande hur båda blockens företrädare i riksdagsdebatten om statsbudgeten medvetet förvränger fakta och vilseleder i beskrivningen av motståndarnas förslag. De hade sannolikt fått underkänt i samhällskunskap. Nu ska de fatta beslut om hur skolundervisningen ska förbättras.

Och hur ska de kunna kompromissa när de så fullständigt sopar ut varandras budgetförslag ?