Omstart, ny sisu?

Åsa Hagberg-Andersson

Åsa Hagberg-Andersson är ekonomiedoktor från Svenska handelshögskolan inom området industriella nätverk. Hon jobbar med att bygga näringslivsprojekt för konkurrenskraft vid Novia.

Våra tidningar fylls sida upp och sida ner med tråkiga nyheter gällande det som händer i vårt land och i världen. Vi lever i en tid av förändring och vissa områden monteras ner medan något annorlunda och nytt ska byggas upp. Frågan är vad det nya ska vara. Vi vet att vi har en massa duktiga människor med högklassig utbildning, människor som fortfarande har en god allmänbildning om världen och marknaden utanför. I rätt miljö och med rätt coachning kan dessa människor göra underverk i vårt land.

Mod att blicka bakåt. Skola och utbildning är fortfarande i en nyckelposition – kombinerat med en beställning på tillräckligt mycket mod att tänka i nya banor. Då även skolvärlden drabbas av nedskärningar leder det lätt till en känsla av hopplöshet, att ingenting går säkert. Det kännetecknar vissa gruppers syn på utveckling: att allt i vårt samhälle behöver ifrågasättas för att helheten ska kunna förnyas. Vi behöver fråga oss själva med jämna mellanrum vad det är som vi ska göra i dagens Finland och hur. Och vilka resurser vi ska använda.

På vägen till förnyelse krävs även en öppen och kritisk diskussion om vilka alternativa vägar som finns till vårt förfogande. För att veta vilka de är behöver vi se både bakåt och framåt, för att förstå våra resurser och vår historia. Tittar vi bakåt i historien förstår vi hur våra förfäder byggde landet och vilka styrkor som spelade in då det verkligen gällde, då vi kavlade upp ärmarna för att bygga något nytt. Det nya idag handlar om att förstå vilket nytt kunnande vi nu har, vad vi kan bygga vidare på och hur vi kombinerar dessa nya resurser med de tidigare.

Sisu. Till resurserna som har utgjort en stor del av vår styrka hör fortfarande vår sisu (envis kampvilja och uthållighet). Det ligger mycket visdom i förklaringen att Finlands folk har varit som allra bäst då läget varit som värst. Jag tror att vi fortfarande kan söka vår styrka i det uttrycket nu då dåliga nyheter regnar över oss. I ett klimat med nedskärningar och förändringar behöver vi fast mark under fötterna. Finlands folk är innovativt när det gäller – frågan är bara om vi nu delvis har lagt ett lock ovanpå delar av vårt innovativa tänkande. Hur plockar vi bort locken och vad heter de?

Rötterna. Det innovativa sökandet kan vi kalla ”back to the roots”, vi kan börja med att fråga varifrån vi kommer. Hur har vi byggt de tidigare framgångssagorna? Varifrån kom idéerna? Var fann vi resurserna? Ofta finns de närmare än vi noterat: flera av svaren finns i vår kultur som berättar varifrån vi kommer och vad vi kan bygga på.

Kanske därför har även musik- och humorgruppen KAJ nått sådan framgång med sånger där man parodierar sig själv, kulturen och de generationsklyftor som engagerar många. Då vi lägger barndomens år bakom oss och stiger in i vuxenidentitet med olika roller förstår vi hur allt har hängt ihop i de tidigare kapitel vi promenerat genom i livets bok.

Varför kännetecknas olika arbetsplatser av olika stämningar skapade av människodynamik, varför präglas familjer och släkter av olika krafter, och hur använder vi oss av erfarenheterna då vi bygger vidare ett nytt Finland i nästa kapitel?

Omstart. Hur bygger du som ledare upp något nyare och starkare då du planerar underlaget för nästa års strategi? Vad är det vinnande konceptet inför framtiden?

Inom alla branscher behöver vi ibland gå tillbaks till rötterna och fundera hur vi förnyar oss utgående från varifrån vi kommer och vem vi är – som organisation och utgående från personlig kompetens. Var fanns källorna till nya idéer och din kreativa ådra som du öst ur under produktiva tider?

Kanske vi behöver koppla tillbaka till barndomens minnen liksom de unga männen i KAJ och fråga oss själva om vi ”Pa to” – och relatera det som vi tidigare brukar göra och varifrån vi kommer. Sök ur ditt ursprung, fråga dig själv grundläggande frågor om var det hela började så kanske du hittar en oas i en torr idé-
öken.

Blicka tillbaka bakom hörnet du precis rundade och försäkra dig om att du har bra sikt, slut ögonen, upplev till 100 procent det som ger dig tankekraften och låt tankarna komma som förnyar det du vill starta. Sedan riktar du blicken tillbaka framåt med massor av positiv kraft. Jag önskar dig all lycka på förnyelsens väg inför ett nytt år som snart ligger bakom hörnet!