Hur nysta ut Bryssel

Anna Ehrnrooth, Independent Corporate Strategist

En strid ström av allt mer omfattande och detaljerad lagstiftning påverkar företagen. Den främsta källan är Bryssel.

I EU-korridorerna utgår man ofta från typiska kontinentala förhållanden, medan nordiska specialbehov hamnar på undantag. Inte på grund av illvilja, utan helt enkelt till följd av bristande förståelse för vårt geografiska läge, vårt klimat och våra tekniska samt samhälleliga lösningar. Konsekvenserna kan bli katastrofala.

Företag är inte dömda att tas på säng av nya regler – i stället kan de vända risken till en konkurrensfördel genom att aktivt delta och påverka från början.

EU-reglering är ingen separat eller isolerad process. Tvärtom går den att förstå och delta i. Innan EU-kommissionen föreslår nya regler eller uppdaterar befintlig lagstiftning sker omfattande beredning via studier, arbetsgrupper, konsulter, offentliga höranden, konsekvensbedömningar med mera.

Därefter inleds politiska, ofta flera år långa förhandlingar mellan ministerrådet och EU-parlamentet. Med rätt metoder kan företag fortsättningsvis delta i processen, även om det är svårare att nå fram till och påverka beslutsfattarna ju närmare det slutliga godkännandet man kommer.

Nationella intressen kan i vissa fall beaktas då direktiv införlivas i nationell lagstiftning. Däremot är det sällan möjligt när EU-kommissionen godkänner detaljerade instruktioner för tillämpning. Den långa beslutsprocessen, som kan upplevas som en osäkerhetsfaktor, ger tid att beakta alla intressen.

Regler och lagar förändras konstant. Av företag och organisationer krävs ett strategiskt perspektiv för att närma sig utmaningen, med förankring i högsta ledningen. Det är riskabelt att spjälka upp det interna ansvaret.

Om vd talar med ministern, Public Affairs med övriga politiker, internationella avdelningen för en dialog med EU-institutionerna medan juristerna sköter nationell implementering – då kanske budskapen blir oenhetliga medan redan anförda argument glöms bort.

I det praktiska arbetet kan man ha nytta av ett strukturerat tillvägagångssätt:

(Anticipate) Konstant beredskap att snappa upp nya initiativ och signaler i tidigt skede. Förutsätter aktivt och fungerande nätverk.

(Understand) När beredningen kommer igång bör orsaker, målsättningar och konsekvenser analyseras, med utgångspunkt i affärsverksamheten och strategin. Juridiska, sociala och övriga indirekta konsekvenser bör beaktas. Trovärdiga argument och alternativa lösningsmodeller förutsätter att de tydligt är fakta- och verklighetsbaserade. Alla relevanta avdelningar bör delta och koordineras.

(Impact) En stark faktabas öppnar för tidig och proaktiv dialog på nationell och internationell nivå. Presentera helst lösningar innan förslagsmodellerna ens ligger på bordet. Gå ut med ett konsekvent budskap, reagera och argumentera blixtsnabbt. Ifall ansvaret är uppdelat mellan företagets olika avdelningar bör den interna kommunikationen fastslås på förhand.

(Adapt) Mata vidare information om olika skeden i processen, uppdatera argumentationen enligt nya omständigheter. Förhandlingarna kan föra med sig element som saknades då de ursprungliga analyserna gjordes, delar av det ursprungliga förslaget kan falla bort. Den operativa verksamheten bör anpassa sig till eventuella nya normer inom ramen för den normala affärsutvecklingen, och behöver information i framkant. Väl övervägd och planerad anpassning kostar mindre än abrupta förändringar.

(Opportunity) Ny reglering ses oftast som risk eller hot. Det finns gott om exempel där nya lagar föder nya affärsmöjligheter. Onnibus körde igång sin verksamhet då kollektivtrafiken avreglerades. Viking Line och Wärtsilä kunde framgångsrikt utnyttja kommande begränsningar för svavelutsläpp i Östersjön då Viking Grace planerades. Identifiera möjligheter, vänd risk till möjlighet, utveckla framtidens framgångsrika affärskoncept.

Varje företag är unikt, och strategin i förhållande till internationell reglering bör baseras på den egna affärsstrategin. Företag som är villiga att blicka framåt och bidra till att utforma spelreglerna vinner konkurrensfördelar och framgång, i en allt osäkrare omgivning.

Anna Ehrnrooth