MariaDB

Mera från Forum 2011-2021: Skribenter Företag Personer Orter Organisationer Övrigt

MariaDB är en fortsatt utvecklad gren av MySQL-databasen. All programkod är fri (mestadels under GNU General Public License), i motsats till den numera Oracle-ägda MySQL där ny funktionalitet i hög utsträckning hålls proprietär.

Wikipedia:

Språk Läsningar* Skapad Senast Editeringar Längd
sv 237 10 januari 2013 9 februari 2022 36 4 807
fi 458 20. lokakuuta 2013 3. helmikuuta 2022 24 5 714
en 16,376 4 November 2009 12 February 2022 718 34,609
de 4.263 26. Apr. 2010 9. Nov. 2021 401 27.661

* Under 30 dagar (13.1.2022 – 12.2.2022)
Wikidata Q787177

Rubrik Skribent Publicerad Läsningar
Livet efter detta Kaj Arnö 17.3.2020 315
Digital autonomi i Europa Kaj Arnö 6.3.2020 276
På audiens hos kung HB X Kaj Arnö 24.10.2019 313
Dialog med samvetet Kaj Arnö 27.9.2019 257
Bakom kinesiska brandmuren Kaj Arnö 24.4.2019 320
Stat och kyrka: den öppna mjukvarans evangelium Kaj Arnö 9.4.2019 312
Kina, marknaden och socialismen Kaj Arnö 26.10.2018 351
Tillbakablick Kaj Arnö 27.11.2014 238
Företag 25.6.2012 20

**Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022