På audiens hos kung HB X

Salam aleikum! Asien brukar inte synas på radarskärmen för finländska företag med under 300 anställda, såsom MariaDB Corporation. Än mindre brukar stiftelser med under sjusiffriga årsbudgetar ha så mycket att hämta i Asien, såsom MariaDB Foundation. Men vi är inte riktigt som andra, vi.

Kaj Arnö hanterar politiska traumata genom att grubbla över samhällets uppgifter.

Orsaken till detta är styrkan i den öppna källkoden. Den börjar nu slå till med full kraft i Asien, vilket den ännu inte gjorde under MySQL AB:s egid. Men nu, under detta årtionde, har Asien blivit ett starkt tillväxtområde och speciellt MariaDB Foundation ägnar stor uppmärksamhet åt spridningen av MariaDB Server. Våra erfarenheter i Kina har jag berättat om i tidigare spalter; nu stod Singapore och Indonesien i tur.

Singapore går i bräschen för mycket inom Open Source -databasteknik. DBS Bank, av tre olika instanser utnämnd till Världens Bästa Bank under det senaste året, ser sig som ”ett teknikföretag som specialiserat sig på bankverksamhet”. Sloganen står för orädsla i att anamma nya lösningar; man har nått nära målet att byta ut Oracle Database mot MariaDB Server i varendaste en av hundratals internt byggda tillämpningar, och i en stor del av de externt köpta tillämpningarna.

Middag för kronprinsessan. DBS som referens väcker vördnad och intresse inom banker världen över, och ingenstans mer än i närmaste grannskapet. Dörrarna är därför på glänt i Indonesien.

För att få öppna dörrarna på vid gavel krävs kontakter. Och kontakter i Asien, det har samma person som öppnade dörren åt oss på DBS, finlandssvensken Claude Finckenberg känd från bland annat startup-höjdarträffen Knights of Slush.

Alltså bar det av till Yogyakarta, den största IT-universitetsstaden i Indonesien. Claude hade redan tidigare under året fixat två större indonesiska följen som kom på middag hem till MariaDB:s fader Michael ”Monty” Widenius. Monty är känd för att både programmera och laga mat som en gud, så inte att undra på att kronprinsessan Mangkubumi bjöd oss på svarsvisit till palatset i Yogyakarta, ”nästa gång vi har vägarna förbi”. Med tillägget ”då får ni också träffa min far”.

Mottogs som rockstjärnor. I september var därmed Monty med entourage i Yogya. Affärsmässigt givande. Vi fick träffa ledare för universitet med totalt ett större sexsiffrigt antal IT-studerande. Dessa högskolor vill utexaminera folk som kan anställas som databasadministratörer och utvecklare av databasapplikationer, och i Asien hungrar speciellt finans- och telekomsektorn efter folk som kan MariaDB. Alltså sparkade vi igång MariaDB University Program, där vi räknar med att hungern att visa framfötterna är stor hos universiteten i Indonesien. Våra framträdanden hittills var lovande; Monty behandlades som Mick Jagger och jag levde in mig i rollen som Charlie Watts.

Turneringen blev en lektion i högre diplomati, med inblickar i det indonesiska samhället. Yogya verkade vara en högborg för datoranimation, en stor leverantör för Disney och andra. Jag var lite tveksam inför samhällets eventuella konservatism, då islam står högt i kurs. Men även på ett islamiskt universitet visades vi runt av en kvinnlig ledare, insvept i en duk som täckte allt hennes hår. Ingen av våra kontakter bar en sådan heltäckande duk som får Storbritanniens premiärminister att tänka på postlådor, fast dessa nog syns i gatubilden.

Kung klädd i batik. En annan anekdot måste min inre hobbyfeminist dock berätta. En kvinnlig startup-ledare, gift med en spansk restauratör, diskuterade RPG med oss. Hon menade inte min IBM-fasters antika favoritprogrammeringsspråk Report Program Generator, utan rollspelsprogram, vilka hon månatligen öser tresiffriga euro-belopp över. Hennes senaste roll är att vara sultan, som kämpar om makten. Jaha? Och som om det inte skulle räcka: Fast hon i arbetslivet verkade emanciperad, berättade hon stolt att hennes rollfigur just varit framgångsrik nog att införskaffa tre speciellt värdefulla konkubiner. Ridå!

Audiensen då? Medeltida och modern på en gång. Väl i palatset lotsades vi från vänterum till vänterum och i sinom tid till själva audiensrummet. Hans majestät kung Hamengkubuwono X stegade in iklädd batik, och skakade hand med oss. Vår kontaktperson presenterade oss och vårt ärende, varpå vi själva fick förklara hur Open Source och MariaDB kan hjälpa Indonesien. Kung HB X talade själv bahasa indonesia, vilket tolkades åt oss, men det mesta av vad vi sade på engelska tolkades inte till bahasa. Det gällde att spontant kläcka kloka svar på oförberedda frågor. Gåvor överräcktes, och efter en dryg timme var audiensen över. Aleikum salam!