Här blir tallolja förnybar diesel

50 kilometer rör. UPM:s biobränslefabrik ser ut som vilket oljeraffinaderi som helst men gör dieseln av förnybar råvara.

UPM-Kymmene har investerat 175 miljoner euro i sin biobränslefabrik i Villmanstrand som producerar förnybar diesel som till egenskaperna helt och hållet motsvarar fossil diesel.

Fabriksområdet i Kaukas utanför Villmanstrand är ett jättekombinat där massa, papper, trävaror och förnybar diesel görs sida vid sida och där processerna stöder varandra. Den största delen av energin produceras i ett lokalt biokraftverk och vattenreningen sköts centraliserat i ett biologiskt reningsverk på fabriksområdet.
När vi kommer till biobränslefabriken är det som att se ett oljeraffinaderi i miniatyr.
”Här finns 50 kilometer rör och över 6 000 handventiler. Och ja, det är ett raffinaderi, med den skillnaden att vi använder restprodukter från skogen som råvara i stället för fossil olja”, säger Teemu Lindberg, teknologi- och produktionschef på UPM Biobränslen.
I det första skedet i processen avlägsnas orenheter som exempelvis vatten och fasta partiklar ur talloljan med hjälp av värme.
”I de nästa faserna i avlägsnas syre, kväve och svavel med hjälp av vätgas. Därefter bryts och ombildas kolvätekedjorna så att den förnybara dieseln helt motsvarar konventionell diesel. Skillnaden mot fossil diesel är att kolvätena är endast 30–100 år gamla”, säger han.

Så flisorna yr. UPM använder enbart virke från skogar med hållbart skogsbruk i skogsindustri- kombinatet i Kaukas. Talloljan som uppstår vid massaproduktionen vidareförädlas numera till förnybar diesel på samma fabriksområde.

Så flisorna yr. UPM använder enbart virke från skogar med hållbart skogsbruk i skogsindustri-
kombinatet i Kaukas. Talloljan som uppstår vid massaproduktionen vidareförädlas numera till förnybar diesel på samma fabriksområde.

Nästan koldioxidneutral. Sari Mannonen, försäljnings- och marknadsföringsdirektör på UPM Biobränslen, betonar att den stora innovationen i processen gäller förbehandlingen av talloljan.
”Med vår teknik kan vi göra diesel även av sådan tallolja av sämre kvalitet som inte duger för den kemiska industrins krav. Talloljans konsistens varierar till exempel beroende när på året avverkningen har skett”, säger hon.
Lindberg berättar att produktionen inte kräver några externa energikällor. All energi som behövs tas från fabriksområdet.
”Brännbart avfall som återanvänds som energi uppstår även i dieseltillverkningen.”
Den förnybara dieseln skulle annars vara koldioxidneutral, men då processen kräver vätgas som framställs ur naturgas, är bränslets koldioxidfotavtryck 20 procent.
”Det innebär att koldioxidutsläppen är 80 procent mindre än med vanlig diesel om man kör på ren förnybar diesel. Den kan användas i alla dieselbilar, bussar och lastbilar samt i  båtar eftersom den förnybara dieseln inte innehåller något syre”, säger Lindberg.

Nytt ben. Satsningen på biobränslen började för ungefär ett decennium sedan då företagets ledning såg att det behövdes nya ben att stå på då pappersindustrin började dyka.

Läs hela artikeln i papperstidningen eller på pekplatta!

Bo Ingves text & bild