Foto: Ink drop/Adobe Stock

Finlandssvenska it-personer

Det var som sjutton! Sexton män och en kvinna bildar kategorin »Finlandssvenskar inom it» på Wikipedia. Affärsmagasinet Forum är inte en facktidskrift för dessa sjutton personer jämte kolleger, släkt …

Foto: Adobe Stock

Ett rykte som fallerar

Hämta popcornen, vad händer i Astra Zeneca-såpan härnäst? Astra Zeneca skulle bli räddaren i nöden. Genom innovativ forskning och excellens inom utveckling och marknadsföring lovade bolaget att ge …

Foto: Adobe Stock

Mänskliga robotar gör entré

Om en robot hotade dig för tre år sedan var det bara att ta trapporna. Nu klarar robotar av att öppna dörrar, gå i trappor och hoppa över hinder. Nästa steg i robotåldern är en naturlig kommunikation,…

Foto: Adobe Stock

Sprängstoff med allvarliga konsekvenser

Data har kallats den nya oljan – eller borde data rentav jämföras med plutonium? Sedan 1850-talet har oljan varit den mest värdefulla resursen i världen. Oljan fick snabbt en central roll för all s…

Hanna Porkka. Foto: S-banken

Överfulla spargrisar kan mynna ut i konsumtionsfest

Mitt i den rådande coronapandemin har finländarnas samlade förmögenhet stigit. Vad kan det ofrivilliga sparandet leda till och hur ska man tänka kring kapitalförvaltning i kristider? Hanna Porkka har …

Forum 3 2021 pärm

Han söker näthandelns dolda pärlor

Många produkter på Amazon har utvecklats av innovativa entreprenörer, ivriga att skapa nytt, men som inte alltid är lika motiverade att driva en verksamhet kontinuerligt. Dem vill Robin Bade hitta…