Giganternas kamp om betalning på nätet

Foto: Verifone

Det pågår en konsolideringsvåg i den europeiska betalningsbranschen. Trenden drivs på av konsumenternas bekvämlighet. Nu är det några storspelare som härskar, en av dem är Verifone, där Edward Ingman nyss har utnämnts till direktör för e-handel och partnerskap.

Du inledde din finanskarriär på Aktia där du bland annat jobbade på betalkortsavdelningen och som försäljningschef, och därefter som landschef på uppstartsföretaget Bambora. Hur klarar sig banker generellt när det gäller att anamma ny teknik?
”På Bambora ansvarade jag för partnerskap med de nordiska bankerna. Och jag kan säga så här: Ingen bank är riktigt där ännu. Det finns vissa som är på god väg med att hitta rätt samarbete med teknikbolag och andra som först nu har vaknat.”

Varför tror du att så många banker har varit tröga i starten?
”Inom teknikbranschen ser vi fler synergier än bankerna gör, vilket är helt naturligt. Det är vår kärnverksamhet. Det är också bra att minnas att bankerna har varit tvungna att se över sin egen kärnverksamhet noggrannare på grund av att ränteläget är lågt. EU:s andra betaltjänstdirektiv öppnade också för nya spelare på marknaden. Att välja rätt partner och utveckla det tekniska tar tid.”

För att förenkla vad som har hänt. Bankerna säljer sina verksamheter för kortinlösen, men behåller sin kortutgivning. Varför?
”Till exempel vi på Verifone, Nets eller Bambora har hundratals eller tusentals människor som jobbar med en mycket snäv verksamhet. Det är ett affärsmässigt skäl att inte hålla kvar denna verksamhet. Bankerna valde att fortsätta med traditionell utlåning och inlåning av pengar, att sälja fonder och erbjuda investeringstjänster. Att agera som kortprocesserare och kortinlösare kräver en stor organisation med mycket teknisk personal. Det är high-tech business som är väldigt reglerad. Jag tror att man ansåg att det är en för tung kostnad att sitta med en sådan avdelning. Men det finns undantag såsom Swedbank och Handelsbanken.”

Och nu till Verifone där du nu jobbar. Vad är det riktigt ni gör?
”När en kund köper någonting i en fysisk butik eller på webben startar många processer som inte ska ta mer än en sekund. Det är vi som läser av kortet, verifierar att pin-koden är korrekt och flyttar över pengarna från kundens konto till affärens konto. Vi hjälper e-handelsföretag och fysiska butiker att ta betalt helt enkelt.”

Varför skulle en köpman någonsin byta sin betallösning?
”Priset är alltid en faktor. Men i och med att marknaden är så pressad, skiljer sig inte priset så mycket åt. Det som inverkar är i stället servicekonceptet. Våra kunder vill att de som shoppar på nätet slutför sin betalning i stället för att gå över till någon annan e-handel. Och slutkunden å sin sida söker bekvämlighet. Man vill använda så lite tid som möjligt med att knappa in kortnummer eller adressuppgifter. Det finns verktyg som bland annat Verifone erbjuder som gör det enkelt för kunderna att ’checka ut’ från nätbutiken snabbt, säkert och smidigt. För köpmannen är rapporteringen också en viktig del och den ska stödja till exempel returnering av pengar då kunden lämnar tillbaka en produkt. Har du både butik och näthandel är det viktigt att systemen diskuterar med varandra och att alla transaktioner kommer på samma rapport.”

Redan en längre tid har det pågått en konsolideringsvåg i Europa. Varför köper ni upp varandra i sådan rasande takt?
”Marginalerna har pressats till det extrema. Du behöver volym för att klara dig. Det kostar mycket att upprätthålla våra system och nya EU-direktiv har medför stora utvecklingskostnader. Trenden är att det kommer bli ännu fler sammanslagningar.”

Finländare älskar sin nätbank. Hur påverkar det er på Verifone?
”Inom EU går vi enligt samma direktiv och vi kan skapa en teknisk lösning som fungerar inom unionen. Den lokala kännedomen behövs för att förstå landsspecifika egenheter. Mina kollegor i Tyskland kan inte förstå varför vi finländare envisas med att betala med nätbanken. Över hälften av betalningarna görs via nätbankerna, medan kortbetalning annars är det vanliga i världen. Det betyder alltså att vi programmerar lösningar lokalt i Finland för att få dem att fungera med våra banker. Du kan skapa en global lösning som är 75–80 procent färdig. Sedan är 20–25 procent lokal utveckling.”

Ni måste veta allt om oss kunder. Vad gör ni med all data?
”Vi samlar bara de absolut nödvändigaste kunduppgifterna enligt regler som lagstiftarna har bestämt. Med jämna mellanrum vill någon tredje part köpa data. Men vi säljer aldrig. Däremot kan vi hjälpa våra kunder att analysera sin verksamhet med hjälp av data vi ser på anonym nivå. Som exempel så kunde man i Finland förutspå coronapandemins utveckling genom att titta på hur konsumtionen reagerade på olika marknader. Det hjälper bolag att förbereda sig bättre och ta till förebyggande åtgärder.”

Ni har alldeles nyss inlett ett samarbete med Klarna. Vad innebär det för oss konsumenter?
”Klarna har lyckats bra och är ett attraktivt bolag att jobba med. Verifone är marknadsledare i Finland på betalterminaler och erbjuder nu konsumenterna att betala med faktura i butiker. Vi vill fortsätta vara den ledande spelaren och behovet vet vi att finns från tidigare.”

Sören Jonsson text