Ultralätt vädersond ger mer data och mindre skräp

Svante Henriksson, Kim Karsti (sittande), Fredrik Borgström på Skyfora.

Tack vare ett unikt kunnande har företaget Skyfora utvecklat en vädersond som inte bara är världens lättaste, utan också mera mångsidig än de som funnits hittills. Produkten är nu i teststadiet och företaget har redan fått sina första kunder.

× Med en vikt på mindre än 15 gram är vädersonden Streamsonde bara en bråkdel så tung som de traditionella radiosonder som dagligen skickas upp i tusental runtom i världen. En vanlig sond väger omkring 100 gram, medan en så kallad droppsond, som används vid orkanstudier, väger cirka 350 gram.

En vädersond mäter vind, lufttryck, temperatur och fuktighet, alltmedan den med hjälp av en heliumballong stiger till höjder på mellan 20 000 och 35 000 meter. När lufttrycket sjunker spricker ballongen, en fallskärm vecklas ut och alltsammans faller ner till marken – som skräp.

”En lätt sond kräver mindre ballong med mindre mängd helium, vilket minskar kostnaderna och orsakar samtidigt mindre mängd skräp i naturen”, säger Fredrik Borgström, försäljningsdirektör på Helsingforsbaserade Skyfora.

Till skillnad från traditionella vädersonder är Streamsonde även försedd med magnetometer, gyro/accelerometer och luftkvalitetssensor, vilket ger mer exakt information om vindens turbulens och vorticitet, samt information om luftföroreningar och ozonlagrets tjocklek. Ytterligare en skillnad är att Skyforas system tillåter över 50 sonder samtidigt, medan befintliga system kan hantera maximalt åtta sonder.

”Med 50 sensorer som dansar inne i en orkan får vi tredimensionella data som inte varit tillgängliga förut. Det ger oss mycket mer information om kraften i en orkan och temperaturen på olika höjder”, säger Borgström.

Skyfora är grundat i början av 2019 av Svante Henriksson, som är företagets vd. Bakom sig har Henriksson en lång forskarbana, där hans sista forskningsprojekt gällde just orkanprognostisering. Efter en diskussion med sin barndomskompis Antti Pasila, känd startup-profil och numera Skyforas styrelseordförande, beslöt Henriksson konkretisera sin forskning i form av ett företag.

Egentligen var det inte kring Streamsonde företaget grundades. Den ursprungliga produkten är en mjukvara, Tropical Storm Tracker, som med hjälp av artificiell intelligens gör prognoser för tropiska stormar. Systemet tar in satellitbilder på orkaner som sedan körs i en maskininlärningsmodell.

Mjukvaran Tropical Storm Tracker var Skyforas första produkt.

Skyforas produkter befinner sig nu i pilotteststadiet. Företaget räknar med att de ska vara klara för marknaden om några månader. Man har redan fått sina första kunder och även haft möjlighet att presentera teknologin för världens främsta forskarsamfund.

I mars tog Skyfora in 600 000 euro i en runda ledd av Voima Ventures. Pengarna gör det lättare att komma ut på marknaden och ger möjligt till några rekryteringar inom försäljning och produktutveckling.

Patrik Harald

Läs hela artikeln i papperstidningen.