Lamor borstar bort oljan

Forum 7 pärm

Oljesaneringsföretaget Lamor har utvecklats till världens ledande i sin nisch. Den avgörande vändningen kom våren 2010 då oljeriggen Deepwater Horizon exploderade i Mexikanska golfen och familjeföretaget från Borgå inkallades för att bygga upp en samordningscentral för oljeuppsamlingsarbetet.

“Inom 36 timmar kunde vi skicka ett plan fyllt med utrustning och teknisk personal till olycksplatsen för att påbörja arbetet,” säger Lamors vd Fred Larsen. 

Under de sex månader Lamor var på plats levererades utrustning från företagets alla sex utrustningscentraler i Finland, England, Oman, Dubai, USA och Kina. Dessutom startade produktionsapparaten för att tillverka ny utrustning.

”Med hjälp av vårt flexibla nätverk av underleverantörer kunde vi mobilisera oss mycket snabbt och få all behövlig tilläggsutrustning tillverkad och levererad. Enbart från Finland flög sammanlagt 112 flygplan med vår utrustning till USA,” säger Larsen.

Totalt levererade Lamor ungefär 70 procent av den nya utrustningen för spillet i Mexikanska golfen. 

“Vi har en global marknadsandel på cirka 40 procent. Inget annat företag i branschen erbjuder helhetskoncept för oljesanering i alla miljöer, med allt från industrier till arktiska områden,” säger Larsen.

Omväxlande business. När företaget hade fått visa framfötterna på allvar i USA ökade offertförfrågningarna snabbt i antal vilket utmynnade i nya affärer och kontaktförfrågningar. De senaste åren har Larsen och bolagets andra nyckelpersoner mest varit på resande fot.

Men företaget lever delvis i takt med oljepriset vilket innebär att investeringsbenägenheten är låg just nu. Det är dessutom typiskt för branschen att affärerna tar länge att ro i land. Därför varierar omsättningen kraftigt.

“De enskilda affärerna är sedan ofta stora. För att jämna ut kasten i omsättningen har vi satsat på att öka servicens andel för att skapa ett stabilt kassaflöde också mellan de stora projekten.”

En öppning för bolaget är därför att oljebolagen i stället för att investera själva i oljesaneringsutrustning är mera intresserade av att köpa servicen av utomstående. Lamor diskuterar enligt Larsen med flera oljebolag om att få en större aktiv roll än tidigare i oljebekämpningsarbetet.

“Vårt globala nätverk av samarbetspartners och utrustning vi har i lager över hela världen ger stora möjligheter”, säger han.

Strukturerna måste ses över. Lamor har under det senaste decenniet köpt upp flera konkurrenter och integrerat deras oljesaneringsprodukter i företagets helhetsutbud. Det omfattar i dag över 800 olika produkter av vilka många är patenterade.

“Men samarbete är lika viktigt. I mars ingick vi ett samarbetsavtal med norska Markleen som är specialiserat på oljeuppsamling på öppet hav,” säger Larsen.

Han berättar att de färska samarbetsavtalen och företagsköpen har gett vissa kompetensdubbleringar. 

“I kombination med att det låga världsmarknadspriset på olja har skärpt konkurrensen i vår bransch har vi varit tvungna att permittera personal och säga upp fyra personer”, säger Larsen.

Fakta om Lamor:
Gör: Världens största tillverkare av oljeuppsamlingsutrustning. Erbjuder även kompletta system för att rena kontaminerad mark och för industriella ändamål.

Grundat: 1982.
Vd: Fred Larsen.
Fast anställda: Drygt 120 globalt, cirka 50 Finland.
Nyckeltal (2014): omsättning 49 miljoner euro, rörelseresultat 2,7 miljoner euro.
Ägare: Fred, Nico och Petter Larsen samt Finlands industriinvestering (10%) och Etera (10%)

Bo Ingves text
Jore Puusa foto

Läs hela artikeln i papperstidningen på pekplatta eller i den finlandssvenska tidskriftsajten Skriftly!