Löfven luras med nedersta raden i budgeten

Tre gånger har borgerliga regeringar lämnat efter sig stora statliga budgetunderskott, sade statsminister Stefan Löfven (S) anklagande i partiledardebatten till nye oppositionsledaren Ulf Kristersson (M).

Löfven har rätt i siffror, men är ändå vilseledande:

1/ Fälldin/Ullstens regeringar 1976-82 visade stora underskott. Men dessa berodde på att föregående socialdemokratiska regering Palme/Sträng låtit de offentliganställda gå före med mycket kraftiga löneökningar, vilket sedan underminerade näringslivets konkurrenskraft.

Borgerliga partierna misstag var att de gjorde allt för att kortsiktigt rädda sysselsättning i varv, teko, stål och skog med statliga subventioner. Då fick de ofta kritik av (S) för att de inte öste ut ännu mer pengar.

Båda var skyldiga till de stora underskotten.

2/ Carl Bildts regering 1991-94 fick ta över en krisdrabbad ekonomi sedan en högbelånad fastighetsmarknad kraschat och skapat svåra problem för hela samhällsekonomin.

Löfven verkar ha glömt att socialdemokratiske finansministern Kjell-Olof Feldt 1990 hoppade av sin regering i protest mot Ingvar Carlssons släpphänthet.

Till Carlssons försvar måste dock framhållas att han vid två tillfällen senare ställde upp på Bildts sida med att dra igenom hårda åtstramningar.

3/ Fredrik Reinfeldts regering 2006-14 drabbades liksom alla andra drygt 190 regeringar i världen av Lehman Brothers-krisen 2008-09. Men visst, Reinfeldts skattesänkningar ökade budgetunderskotten. De bidrog samtidigt till högre BNP, bättre konkurrenskraft och att fler invandrarkvinnor fick jobb genom Rut-avdragen – det i en tid när hela västvärlden var drabbad av ekonomisk kris. Så det är inte rimligt att kalla Reinfeldts ekonomiska politik för ansvarslös.

Stefan Löfven gjorde i riksdagsdebatten stort nummer av att han som gammal svetsare kan läsa. Men då borde han läsa på modern ekonomisk historia istället för att låta sina medarbetare lura omvärlden med nedersta raden i statsbudgeten.

Det behövs mer än så för att han ska framstå som en hederlig politiker: att kunna tolka vad man läser och att sedan framställa det på balanserat sätt.

Trist att Löfven som tidigare seriös Metallordförande alltmer deformeras av partipolitikens brist på nyansering i tron att sluggerstil vinner.

div{float:left;margin-right:10px;}
div.wpmrec2x div.u > div:nth-child(3n){margin-right:0px;}
]]>

Annonser