Heidi Furu

Mera från Forum 2011-2021: Skribenter Företag Personer Orter Organisationer Övrigt

Artikel Publicerad Läsningar*
Träna på att ignorera mobilen 04.03.2020 820
Snäll och duktig 05.02.2020 652
Krama ett träd 19.12.2019 658
Studerar livets byggklossar 18.12.2019 1239
Våga pausa 20.11.2019 907
Vem får styra dina tankar? 20.11.2019 453
Monster i garderoben? 23.10.2019 484
Gå och lägg dig! 25.09.2019 532
Den viktiga tiden mellan kundmötena 24.04.2019 743

 

*Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022