Pandemin förde EU tätare samman. Foto: Adobe Stock

Delad lånebörda knyter samman EU-länderna

Coronapandemin blev EU:s första riktigt svåra test. Nu skulle unionen visa hur den fungerade. Många ansåg att den inte gjorde det och det talades om att detta kunde bli början på slutet. Men sedan lyc…

Fotomontage. Stad i bakgrunden, en graf som pekar nedåt och en man som har munskydd på sig.

Virus på världsekonomin

Vad är det värsta med coronaviruset, de medicinska effekterna eller de ekonomiska? Det är den cyniska frågan som många ställer sig i dag. Medan de medicinska effekterna börjar bli kända, är det fortfa…

Orädd för ömma tår. Advokaten Christine Lagarde har under sitt tidigare jobb på internationella valutafonden visat att hon är beredd att ta obekväma beslut och skicklig på att medla mellan människor.

Med uppdrag att utveckla ECB:s krisberedskap

En av de största utmaningarna för Europeiska Centralbankens nya chef Christine Lagarde blir att se till att centralbanken fortsätter vara oberoende mot de enskilda regeringarna.  ”Vi kommer att göra …

Obalans. Problemet med den stora obalansen i euroområdet ledde till att krisen som började på Wall Street orsakade en djup ekonomisk kris i EU. Bild: Adobe Stock

Lärdomar från finanskrisen 2009

Det är tio år sedan finanskrisen som skakade om världen. Vad hände, varför, hur reagerade EU och vilka spår finns det kvar av krisen i dag? Och framför allt: vad kan EU göra annorlunda vid nästa kris?…

FED-omradet

Lokala energisystem öppnar för stor omställning

En digital marknadsplats som kopplar samman el, värme och kyla är igång på Chalmers i Göteborg, med visionen att hjälpa bort Sveriges behov av fossilt bränsle. EU-projektet Fossil-free Energy Distr…