Julstormarna kostar försäkringsbolagen 70 miljoner euro

storm tapani hannu
Stormarna i julhelgen kostar de finländska försäkringsbolagen uppemot 70 miljoner euro. Den bedömningen gör Finansbranschens centralförbund.

Största delen av summan går till att täcka skador på byggnader. Skador på skog står för cirka 40 procent av ersättningsbeloppen. Uppskattningen av skadorna på skog är dock än så länge preliminära och mer exakta belopp klarnar under de närmaste månaderna, uppger Finansbranschens centralförbund.

Enligt förbundet har bara 30 procent av de privata skogsägarna en försäkring som täcker stormskador. När det gäller privathushåll har cirka 80 procent hemförsäkring som täcker bland annat skador på lösöre och byggnader som stormen orsakat.

Försäkringsbolagen har hittills fått in 18 000 skadeanmälningar från julhelgens stormar, som på finska heter Tapani och Hannu efter namnsdagarna de datum de härjade, det vill säga den 26 och 27 december. Värst drabbade stormen södra och sydvästra Finland.

Fortum meddelar å sin sida att stormarna i julhelgen kostar elbolaget 45 miljoner euro, varav 35 miljoner i Finland och 10 miljoner i Sverige. Förutom de skador stormarna orsakade på elnätet ska elbolaget ersätta kunderna för elavbrotten. I Finland uppgår de här ersättningarna till 17 miljoner euro och i Sverige 6,4 miljoner euro. Ersättningarna betalas på basen av avbrottets längd enligt en taxa som myndigheterna har fastställt.

Andra svåra stormskador under senare år uppstod bland annat sommaren 2010 när stormarna Asta, Veera, Lahja och Sylvi tvingade försäkringsbolagen att betala ersättningar på totalt cirka 100 miljoner euro.

Patrik Harald