Placerande, psykologi och AI

Den berömde psykologen Amos Tversky blev en gång tillfrågad om hans forskning om mänskligt tänkande kunde appliceras på artificiell intelligens. Svaret löd att hans studier hade mer att göra med ”natu…

Politisk risk: överdriven oro?

Under det senaste året har termen ”politisk risk” ofta figurerat i placeringsdiskussioner. Som orsak till oro eller kurssvängningar har man angett brexit, Trump, Le Pen, Putin, Erdogan, Nordkorea, Me…

Upp som en sol …

Vägen till placeringsförluster är ofta kantad av goda historiska avkastningar. Positiv kursutveckling skapar lätt känslan av en mera bestående trend. Media brukar späda på intresset genom att lyfta f…

Negativa räntor – medvetna val?

PLACERING. Det finns inte mycket positivt med negativa räntor. De ställer också vanliga privatplacerare inför nya utmaningar och valsituationer, och det lönar sig att tänka igenom hur man reagerar. I…

Ari Kaaro är vd för
Seligson & Co Fondbolag,
med 16 års erfarenhet av
placeringsbranschen.

Växande ekonomi, stigande börs?

Finns det något samband mellan ekonomisk tillväxt och aktiemarknadens avkastning? Kanske – men inte exakt som saken vanligen framställs. Åren som har gått efter finanskrisen 2008 har varit svåra för …