Biodiesel, biogas och kosmetika av fiskrens

biodiesel

Att producera biobränslen eller biogas av fiskrens är än så länge ingen storskalig business i Finland, men det finns en stor potential. I till exempel Nykarleby tillverkas biodiesel som har framställts av fiskrens. Nu pågår även försök att tillverka kosmetika av fisk. 

Ingå småbåtshamn är en ödslig syn på påskdagen när Forum gör en avstickare till västra Nyland. Den traditionella påskmarknaden har ställts in och torget är tomt och övergivet. Regnet står som spön i backen. Några fritidsfiskare har trotsat vädrets makter för att dryga ut matskafferiet. I fiskehamnen tronade tidigare en container där det fanns en kvarn som användes till att mala fiskrens som sedan rötades med hjälp av myrsyra.

Projektet ingick i Naturresursinstitutets forskningsprogram som skulle främja reduktionsfiske för att motverka övergödningen av Östersjön. Sammanlagt nio företag deltog i forskningsprogrammet. Målet var att fiska 100 000 ton mörtfiskar i Finska viken.

De lokala fiskarna levererade fisk till rötningsanläggningen i Ingå medan Jord- och skogsbruksministeriet, EU och NTM-centralen hostade upp pengarna för finansieringen av pilotprojektet.

Kapsejsat projekt. Den rötade fiskröran hämtades av företaget Sybimar som sedan levererade varan till företaget Biolinja i Nystad där råvaran användes till framställningen av biogas. Produktionen av biobränslen av fiskrens fungerade inte lika bra. Enligt Naturresursinstitutet innehåller mörtfiskarna för lite fett för att de ska kunna användas till framställningen av biodiesel.

Ingå kommun fick ett statligt anslag på 802 000 euro för att rusta upp fiskehamnen och stödja det lokala reduktionsfisket. Av de här kostnaderna stod EU för 310 000 euro. Nu har projektet lagts ned.

”Kvarnens elektroniska utrustning har inte använts på flera år, vilket innebär att en stor del av tekniken är obrukbar. Vi har nu flyttat containrarna till ett av kommunens förråd eftersom de upptog för mycket plats i fiskehamnen”, säger Peter Bergman, teknisk chef på Ingå kommun

Varför avvecklades projektet? 

”Det var en fin idé som sedan inte bar sig i längden”, säger Bergman.

Tycker du att det var väl använda skattemedel att satsa på det här projektet?

”Det är synd att projektet inte lyckades. Å andra sidan används ju den upprustade fiskehamnen och hallen fortfarande så den investeringen har en bestående nytta.

Mikael Sjövall text

Läs hela artikeln i papperstidningen.