Färre konkurser i början av året

Under perioden januari–mars rapporterar Statistikcentralen 828 konkurser i Finland. Det är en minskning med 5,6 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var sammanlagt 3 168, vilket är 15 procent färre än året innan.

Jämfört med året innan minskade antalet konkurser under januari–mars inom alla granskade huvudnäringsgrenar med undantag av tillverkning, byggverksamhet och övriga tjänster.

>> Läs merStatistikcentralens webbplats.