Forums Linked In-enkät: Euron överlever

Euron kvarstår i sin nuvarande form. Det tror nästan hälften (43 procent) av dem som svarat på enkäten i Forums Linked In-grupp.

36 procent av de svarande väntar sig däremot att Grekland och andra krisländer lämnar eurosamarbetet.

15 procent tror att starka länder med Tyskland i spetsen bildar en ny valutaunion, medan 2 procent räknar med att Finland inför en nationell valuta.

Enkäten utförs bland medlemmarna i Forum – det finlandssvenska affärsnätverket på Linked In. Fram till den 3 januari 2012 hade 73 personer svarat.

Delta i enkäten här.