Kina står för nästan hela ökningen

Befinner mig på Wordsteels årsmöte i Sao Paulo där världens största stålföretag samlats till årligt möte och det ändå finns en viss optimism. Men det är Kina som står för nästan all ökning i år, för 40 av de 45 miljoner ton till 1 475 miljoner ton, när det gäller världens användning av stål inklusive exportdelen. Sverige producerar normalt ca 4 miljon men genom mer specialisering på kvalificerat stål har de svenska företagen klart större värde per ton.

Europa minskar i år med lätt återhämtning nästa år, Nordamerika stagnation i år, ökar 3 procent nästa år liksom östblocket, Mellanöstern ökar 6 procent nästa år. U-länder väntas återhämta årets nedgång nästa år, enligt prognosen.

Stålindustrin är en vägledare, indikator, för den allmänna ekonomiska utvecklingen. Kinas ökningstakt gick upp i år men halveras till nästa år, från ca 6 procent i år till 3 procent nästa år. Men Kina väntas ändå stå för nästan hälften av världens ökning nästa år.

Stålföretagens bedömningar får stort genomslag i BNP-prognoserna, de ser ju en stor del av sin orderstock för nästa år redan nu. Men min egen sedvanliga skepsis mot prognoser (gissningar), särskilt de klädda i precisa siffror, kvarstår.

div { margin-top: 1em; } #google_ads_div_wpcom_below_post_adsafe_ad_container { display: block !important; }
]]>