Att alltid sträva efter något bättre

Idag talar många om att en kortsiktighet präglar företagens strategier och prestationer. Satsningar på framtiden, till exempel inom forskning och utveckling, får stå tillbaka till förmån för att se br…

För ett framgångsrikt 2015

Ett nytt år står inför dörren och det är en naturlig tid att reflektera över det gångna året, men framförallt ett ypperligt tillfälle att begrunda vart man är på väg. Upprymt och förväntansfullt forma…

Rutinera mera

Att hantera pengar är bekant för de flesta. Att medvetet hantera andra resurser, som också spenderas, är mindre självklart. Ta begreppet tid som exempel. Dygnets tjugofyra timmar är en resurs som vi a…

Att blicka framåt

I svallvågorna efter det svenska valet utgörs de senaste publikationerna på regeringens hemsida av Sveriges satsningar inom aktuella frågor, däribland satsningar inför klimatmötet som ska hållas i Par…

Fatta rätt

Sällan blir det som du har tänkt dig. Du startar din resa mot ett specifikt mål, men hur rak och smärtfri vägen dit blir, beror på hur snabbt du är villig att reagera och därefter agera. Visst, du ko…

Startskott – livet lär vidare

Efter år av studier har du äntligen blivit klar och fått ett arbete. Förväntningarna är på topp. Kanske har du redan din examen i handen, kanske har du fått en anställning medan gradun ännu är oskrive…