Startskott - livet lär vidare

Efter år av studier har du äntligen blivit klar och fått ett arbete. Förväntningarna är på topp. Kanske har du redan din examen i handen, kanske har du fått en anställning medan gradun ännu är oskriven. Och även om du inte har en anställning, har du ett jobb framför dig. Det är dags att sälja sig själv.

Detta, som du har arbetat så hårt för och ivrigt väntat på med nervkittlande spänning, detta är bara början. Du är ett blåbär och du kommer snart att märka att din examen inte är tillräcklig för att hantera situationer som uppstår i arbetslivet.

Visst, du har haft grupparbeten för att lära dig samarbeta, att samsas. Men i motsats till den homogena grupp som studeranden utgör, ska du nu komma överens under helt andra förhållanden – med människor från alla sorters hörn, med olika kompetens och framförallt under hårdare konkurrens. Det är du som vet minst och som ändå ska övertyga för att få fram dina idéer.

Att arbeta mot en deadline har du också gjort tidigare. Men tidsspannet är inte längre detsamma, inte heller svängrummet. Arbetet ska trots det vara av bästa kvalitet. Även här gör konkurrensen sig påmind. Utmaningen har börjat.

Snabbt märker du att du inte är klar. Tvärtom. Din examen har endast förberett dig. Du har blivit försedd med verktyg och nu är det dags att lära sig hur de ska användas. Men framför allt är det dags att fortsätta lära. En helt ny skola har öppnat sig. Du har nu tillgång till fler experter, som redan har gått igenom det du har framför dig. De har gjort misstag och hittat lösningar, de har erfarenhet.

Så, livet lär vidare. Det är dags att prova, lyssna, fråga, våga. Sug åt dig så mycket som möjligt. Du har inte slutat skolan, du har bara bytt skolsal.