Både moraliskt haveri och inkompetens bakom brist på afghanska tolkar

Stor brist på tolkar, över tusen nya behöver rekryteras årligen. Det gäller framför allt dari, som ibland kallas nypersiska, men även andra språk. Myndigheten för Yrkesskolor ska nu på sedvanligt svenskt sätt först utreda om det går att korta den tvååriga utbildningen till tolk.

För drygt tre år sedan, 31 juli 2012, skrev jag på bloggen om den borgerliga alliansregeringens svek mot de afghaner, flertalet tolkar,  som var anställda vid svenska truppen i norra Afghanistan:

 
xxxx
Migrationsminister Tobias Billström (M) säger i dagens SvD apropå de 24 afghanska tolkarna som arbetar åt Sverige i Mazar-e-Sharif och som önskar flytta hit för att undgå bli straffade av talibanerna:

”Jag tycker det skulle vara helt orimligt om en person som varit anställd av svenska staten fick en förmånligare behandling än en person som inte varit det.”

Billström säger vidare det självklara att saken måste prövas av behöriga myndigheter och domstolar.

Men saken här gäller ju att ändra lagen om det visar sig omöjligt för gruppen afghanska tolkar att med nuvarande regler få asyl.
Billström säger att alternativet för tolkarna är att vända sig till FN:s personal i Afghanistan och sedan ansöka om att få bli kvotflyktingar i FN-systemet.

Men detta blir ju ett rent lotteri. Tolkarna arbetar under uppenbar livsfara nu och i framtiden åt Sverige och då ska vi enligt Billström inte ta ansvar för dem. Snacka om hjärtlös formalism.
xxxx

 

Efter detta moraliska haveri och protester (dock få från vårt politiska system) lades myndighetsprövningen om med vanlig svensk eftersläpning. Migrationsverket meddelade 21 juli 2014 att 49 anställda tolkar och vakter med familjer hade beviljats uppehållstillstånd och överförts ”till tryggheten i Sverige….överföringen är nu avslutad”.

Plötsligt meddelas nu  att det fattas över tusen tolkar, de flesta för afghaner. Den tidigare omoralen visade sig alltså parad också med inkompetens. Redan 2012 hade svenska rättsväsendet och övriga myndigheter stora problem att få tag i kvalificerade tolkar.

För övrigt befordrades Tobias Billström (M) till förste vice talman hösten 2014.