Att alltid sträva efter något bättre

Idag talar många om att en kortsiktighet präglar företagens strategier och prestationer. Satsningar på framtiden, till exempel inom forskning och utveckling, får stå tillbaka till förmån för att se bra ut, just nu.

Alan Greenspan, tidigare ordförande för den amerikanska centralbanken Federal Reserve, betonar vikten av innovation för en framtida utveckling. Framförallt lyfter han fram problematiken med att innovation kräver investeringar, medan dagens samhälle är inriktat på att konsumera. Man måste offra idag för att kunna växa imorgon.

En annan vis man, Bruce Lee, tänkte på utveckling i form av platåer; att hela tiden sträva efter att nå nästa. Med hjälp av kortsiktiga delmål, att alltid nå nästa platå, kan man till slut komma väldigt långt.

De två tankesätten kompletterar varandra. För att kunna bli bättre måste man vara medveten om vart man är på väg, det vill säga formulera ett långsiktigt mål. Genom att dela upp detta i flera, kortsiktiga mål, kan man kontinuerligt följa upp och försäkra sig om att man är på rätt väg.

Det ena ska inte utesluta det andra. Men viktigast av allt är strävan, viljan att alltid bli lite bättre än igår.

 

”If you always put limits on everything you do, physical or anything else, it will spread into your work and into your life. There are no limits. There are only plateaus, and you must not stay there, you must go beyond them.” – Bruce Lee

 

Lästips: ”The Map and the Territory 2.0” – Alan Greenspan