Foto: Adobe Stock

Moderna tjänsteföretag behöver nytt ledarskap

It-influeraren Seppo Kuula vill skaka om i näringslivet. Enligt honom har finländska företag världens chans att dra nytta av digitaliseringen. Såvida företagen ändrar sin syn på vad de säljer. Sepp…

teknologi-future

Teknologi och demokrati

Samhället utvecklas vanligtvis genom en samverkan mellan teknologisk utveckling och en ökad kunskap, men aldrig tidigare har samspelet mellan dem spelat en så viktig roll som i dag. Samhällets vardag …

eu

Härifrån till evigheten

På sistone har, förståeligt nog, EU:s stödpaket på 750 miljarder euro stulit platsen i den ekonomiska politikens rampljus. Även om det onekligen handlar om en ansenlig summa förbleknar den ändå i jämf…

Rederiet Wallenius Wilhelmsen räknar med att segla med sitt lastfartyg 2024. Både forskare i marinteknik och en handfull redare är övertygade om att framtiden handlar om att fånga vinden.

Lastfartyg som tar vara på vinden

Världens största rederi inom transporter av nytillverkade bilar och andra rullande fordon, svenska-norska Wallenius Wilhelmsen, räknar med att under år 2024 beställa det första fraktfartyget med vindd…

Pandemin förde EU tätare samman. Foto: Adobe Stock

Delad lånebörda knyter samman EU-länderna

Coronapandemin blev EU:s första riktigt svåra test. Nu skulle unionen visa hur den fungerade. Många ansåg att den inte gjorde det och det talades om att detta kunde bli början på slutet. Men sedan lyc…

huvudvark

Hemmakontoret kan ge huvudvärk

Thomas Söderholm har tillträtt som vd för Enervent Zehnder, tillverkare av ventilationsteknik. Han vill använda sin internationella erfarenhet till att ta in nya innovationer till den nordiska ventila…

Här en modell av det plan som svenska Hearth Aerospace håller på att utveckla. Målet är att planet, med plats för 19 resenärer, ska vara certifierat för passagerartrafik 2025.

Elflyget varvar upp

Kort startsträcka och låg bullernivå gör att elektriska flygplan kan bli framtidens alternativ på destinationer där förbindelserna i dag är begränsade. I Finland har planerna på elflyg framskridit län…

techjattar

Teknikjättarna

Alla tänker på sig! Det är bara jag som tänker på mig. Denna av min mor ofta citerade snusförnuftighet är en bra utgångspunkt för en analys av maktkoncentrationen kring GAFA, alltså Google, Ama…