Disconnecting people

 

Nicholas Anderson är oberoende rådgivare och konsult inom finans, infrastruktur och klimatförändring.

Nicholas Anderson är oberoende rådgivare och konsult inom finans, infrastruktur
och klimatförändring.

Royal Academy of Arts sommarexpo i London är en verkligt bländande satsning med över 1 100 målningar och skulpturer, huvudsakligen av brittiska konstnärer (vem behöver väl Guggenheim?). Fantastiskt att se så mycket för några futtiga euro (inga skattemedel involverade), och större delen av konstverken kunde köpas till facila priser.

Min blick föll på detta citat fäst vid ett av utställningsobjekten: ”Where people meet, ideas collide and invention happens” – Lord Rogers of Riverside.

Denna arkitekt har vid 82 års ålder sett en hel del. Han föddes i Italien och hans föräldrar hade brittiska rötter. Han har upplevt blodig konkurrens i arkitekttävlingar om byggnader som WTC i New York och Pompidou-centret i Paris. Hans hela tillvaro går ut på att vara en del av världen, inte en passiv och isolerad åskådare.

Murar. Jag tyckte omedelbart att citatet är extra aktuellt idag för Finland, eftersom finländarna har använt alltför mycket tid på att isolera sig. Finland är ett storartat land, men hög arbetslöshet och stagnerad ekonomi – resultat av svagt ledarskap – har åsamkat omfattande skador.

Alltför många av våra stamhövdingar inom politiken, fackrörelsen, industrin och handeln är oförmögna att gripa till reella åtgärder för att bryta cirkeln av ekonomiska problem. De har byggt höga murar av regleringar och protektionism för att de verkar vara rädda för konkurrens inifrån eller utifrån. Det är ett bäste broder-nätverk som är alltför hårt tillknutet.

London å andra sidan är fräckt och frimodigt. Byggnader, butiker, boningshus, kulturinrättningar och restauranger förändras överallt, både till det bättre och sämre, men det visar på dynamik. Boris Johnson, borgmästaren, har skrotat regleringar gällande höga byggnader, och gett grönt ljus för omplanering av enorma områden. Atmosfären är positivt laddad som i New York eller Stockholm. Människor möts och idéer kolliderar, eller för att uttrycka det på annat sätt: britter och andra växelverkar och samarbetar.

Monolit. Detta är vad Finland behöver mer än något annat. Hur kan vi innovera och växa när 15 storbolag ”äger” marknaderna (oligopol) och gör allt för att kväva konkurrensen? Vi behöver mycket mer diversifiering och uppfinningsrikedom då det gäller livsmedel och drycker. Vi behöver en mycket större tjänstesektor med öppethållning 24/7. Detsamma gäller försäkringar, banker, teleoperatörer, energibolag och byggföretag. Vi behöver öppnare konkurrens inom detaljhandeln.

Hur får man till en växande arbetsstyrka utan immigration, då medlemmar av de ledande politiska partierna och fackförbunden inte vågar stöda ökad invandring, som faktiskt är obefintlig det här landet? En brittisk regeringsrapport om immigration till Storbritannien fastslår att det finns ”föga bevis i litteraturen på en statistiskt betydande inverkan av EU-immigration på den nationella sysselsättningen”.

Låt oss öppna våra attityder, gränser och regleringar för mer mångfald. Vi behöver en större och öppnare tjänstesektor. Vi behöver flexiblare arbetstider – och vi behöver jobba lite hårdare. Att tro annat är självbedrägeri.

Utlänningar och invandrare kommer inte att förstöra vår ekonomi eller vårt sätt att leva. De kommer att stärka dem, som de alltid har gjort i alla öppna länder i världen.

Liksom jag, kommer de flesta hit av familjeskäl och för att jobba. Den lilla minoritet som tigger på gatan eller stjäl, är pinsamt irrelevant. Kärnan är att vi – som Lord Rogers of Riverside antyder, och Nokia plägade säga i sin slogan – är sammankopplade globala medborgare. Bruce Oreck, den framstående tidigare USA-ambassadören, sammanfattade det väl: ”Om man verkligen tänker positivt om sig själv och sitt land, blir det omöjliga möjligt.” Om detta inte var hans exakta formulering, är oviktigt: det är din attityd som betyder något.