Prognos: 7,7 procent arbetslösa i år, 7,9 procent nästa år

Arbets- och näringsministeriet spår en genomsnittlig arbetslöshet på 7,7 procent för i år och 7,9 procent nästa år.

Att den genomsnittliga arbetslösheten väntas vara högre nästa år beror på det osäkra ekonomiska läget. Tillväxten förväntas visserligen vara något högre nästa år men effekterna av årets svaga tillväxt väntas synas i form av högre arbetslöshet ännu nästa år.

Arbets- och näringsministeriets prognos grundar sig på antagandet att Finland undgår en recession men att den ekonomiska tillväxten 2012 blir anspråkslös.

Just nu klarar sig servicebranscherna hyfsat medan läget är sämre inom industrin och byggsektorn. Men variationerna inom enskilda industribranscher kan vara stora.

Långtidsarbetslösheten ökar fortfarande. Enligt ministeriets bedömning finns cirka 65.000 långtidsarbetslösa vid slutet av 2012. Cirka hälften av dem har varit oavbrutet arbetslösa i över två år.

Arbets- och näringsministeriet publicerar en kortsiktig arbetsmarknadsprognos vår och höst.